Секции

15 April 2021 21:39

Факултетът по математика и информатика на ПУ представя най-новата си специалност „Софтуерни технологии и дизайн”

thumb_pu3shesticiФМИ актуализира учебните си планове съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“и спечелен проект по ОП „Конкурентоспособност” на стойност 239 хил. лв. Най-новата си бакалавърска програма – „Софтуерни технологии и дизайн”, ще представи на пресконференция утре, 26 юни, Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Това съобщи деканът на ФМИ проф. д-р Асен Рахнев. Специалността е в направление „Информатика и компютърни науки” и ще се изучава в редовна и задочна форма с продължителност четири години. Завършилите придобиват професионална квалификация „Информатик“. Специалността е предимно с приложна насоченост и в рамките на следването е предвиден стаж в реални работни условия. Студентите ще получат базова широкопрофилна подготовка за прилагане на съвременни софтуерни технологии в различни области на човешката дейност. Основно учебният процесс ще набляга на уменията за изграждане на дизайн на различни видове компютърни приложения. Наред със специалността „Софтуерни технологии и дизайн” Факултетът по математика и информатика ще представи и стратегията си за развитие в периода 2011 – 2020 г.. Тя включва актуализация на всички учебни планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар, обясни проф. Рахнев. Актуализацията ще се извършва по спечелен проект по ОП „Конкурентоспособност” на стойност 239 хилл лева, съвместно с Българската Асоциация на Софтуерните Компании БАСКОМ, чийто експерт по образованието Явор Джонев ще разясни как проектът ще спомогне за конкурентната реализация на студентите. По време на пресконференцията ръководството на факултета ще запознае присъстващите с рейтинга на Университета в направление „Информатика и компютърни науки” и възможностите за участието на студентите в съвременни научни изследвания. В цифри и диаграми ще представи реализацията на абсолвентите от ФМИ на пазара на труда.


Днес Ви питаме:

Успяваме ли да съхраняваме българските народни традиции и обичаи?

Благодарим Ви за гласуването

Културен афиш
Изтегли си късметче