Секции

06 August 2020 15:32

Младежи борят домашното насилие чрез познание

30 жени от три пилотни населени места - Калофер, Горни Домлян, Куртово, взеха участие в обучение насочено за повишаване чувствителността на жените от малките населени места към правата на човека, равнопоставеност на половете и нулева толерантност към домашното насилие. Обучението е част от проект "За по-достоен живот без насилие" на сдружение "Млади, активни, креативни", село Куртово, финансиран от Българския фонд за жените. През първия етап на проекта беше проведено проучване сред жените на Калофер, Горни Домлян, Куртово и още няколко населени места на Община Карлово, след анализа на което се установи, че около 80 % от анкетираните, познават жени жертви на физическо и психическо домашно насилие, но не знаят как биха могли да им помогнат, а около 20 % пък отговарят, че те самите са претърпявали физическо насилие от страна на своите партньори.

На територията на община Карлово няма действащи специализирани центрове и специалисти, към които жените биха могли да се обърнат за помощ или консултация и поради тази причина жертвите на домашно насилие не предприемат никакви действия в своя защита и предпочитат проблемът да си остане семеен и никога да не излезе от дома. "Срамът от околните" или "заради децата" са другите причини, поради които жертвата приема "съдбата си" и остава в омагьосания кръг на насилие без да търси помощ за справяне с проблема, които от битов, семеен се превръща в социален.

Гост -лектори на обучението бяха Татяна Кметова, която има дългогодишен опит по темата за правата на жените и равнопоставеността на половете, учредител на фондация “Център за изследвания и политики за жените” и изпълнителен директор от създаването на организацията през 2003 г. до сега и Деяна Бонева - психолог към Фондация "Х&Д Джендър перспективи", която има богат опит в работата с жертви на домашно насилие и с техните насилници. Чрез интерактивни методи жените бяха въвличани да участват в диалог със лекторите и решаваха различни казуси по темата, а не бяха само пасивни слушатели на предлаганата им информация.

Следващият етап от проекта е да бъдат създадени групи за взаимопомощ в трите пилотни населени места - Калофер, Куртово и Горни Домлян, които да се опит да привличат още жени, да ги запознават с техните права и да повишават чувствителността им към проблема домашно насилие и нетърпимостта към него.

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче