Секции

06 July 2022 09:16

Бригада Специални сили обявява прием на военнослужещи

Със заповеди ОХ-115/06.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България и 3РД-146/09.02.2017 г. на командира на 68 бригада Специални сили е обявен прием в 68 бригада Специални сили (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив на войнишки длъжности за лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обявата ще бъде публикувана в интернет страницата на МО и в структурите на Централно военно окръжие.

До 31.03.2017г., кандидатите за обявените вакантни длъжности да подават заявление до командира на 68 бригада Специални сили чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Конкурсът ще се проведе за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. и ще включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.

Конкурсът ще бъде предшестван от необходимите медицински прегледи.

Издържалите успешно изпитите и приети на военна служба, в зависимост от заеманите длъжности, предстои да преминат подготовка и изпълняват задачи, свързани с изпълнение на парашутни скокове, високопланинска и алпийска подготовка, да стрелят с различни видове стрелково оръжие и друга специализирана подготовка, които ще ги изградят като оператори от Силите за Специални операции на България, подготвени да защитават целостта и независимостта на Родината ни и да изпълняват задачи за противодействие на съвременните рискове и заплахи.

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче