Секции

06 July 2022 09:54

Заради големия интерес към безплатните педагогически магистърски програми ПУ „Паисий Хилендарски“ променя срока за кандидатстване

Специалностите са част от международния проект NEWTT: Нов път за нови таланти в образованието“, периодът за подаване на документи за тях ще бъде съкратен само с 3 дни.

Заради огромния интерес към две от новите си магистърски програми - „Училищна педагогика – учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение“ и „Начална училищна педагогика“, Педагогическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще съкрати срока за кандидатстване. Вместо от 13 февруари до 2 март, документи ще се подават до 27 февруари включително, т.е. три дни по-рано, уточниха от факултета.

След обявяване на първоначалния срок преди една седмица в деканата са се получили много запитвания и са проведени голям брой неофициални консултации, което дава увереност на Педагогическия факултет, че даже и в по-краткия срок, ще се явят достатъчно, даже многократно повече от предвидения минимален брой от 40 места.

От факултета припомнят, че обучението в двете педагогически магистърски програми ще бъде безплатно за участващите в тях, тъй като е част от тригодишен международен проект „NEWTT: Нов път за нови таланти в образованието“, който е финансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм+“ и в който участват общо 15 организации от 7 европейски държави – Испания, Австрия, Латвия, Румъния, Великобритания и Германия. Българските участници в проекта са МОН, ПУ „Паисий Хилендарски“ и Фондация „Заедно в час”.

Желаещите да се обучават в магистърските програми „Училищна педагогика – учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение“ и „Начална училищна педагогика“ трябва да са завършили висше образование в България или чужбина с образователно квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и да нямат повече от една година педагогически стаж в училище.

Ако отговорят на тези условия, те могат да подадат молба, автобиография в европейски формат и мотивационно писмо в периода от 13 до 27 февруари включително в кабинет № 218 на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ на бул. „България“ №236. С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 27 февруари във времето от 10.00 до 16.30 часа. Допълнителна информация може да се получи на телефон: 032/261 701.

Специалността „Училищна педагогика - учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение“ ще се изучава в продължение на три семестъра, с един семестър повече ще следват бъдещитемагистри по „Начална училищна педагогика“. Участниците в тези програми ще имат ангажимент да работят от есента на 2017 г. до края на проекта през 2019 г. като учители в пилотни училища, определени от МОН.

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче