Секции

09 July 2020 13:30

Карлово: Съветниците кръстиха улица на ген. Тантилов

В зала “Васил Караиванов” на община Карлово се проведе редовно заседание на Общински съвет Карлово.

Преди да започне редовната сесия, ученици от СУ “Христо Проданов” и тяхната преподавателка Яна Минева, представиха пред общинските съветници реализирания от тях патриотичен проект.

С кратка презентация, носеща името “Писмото, което така и не прочетох”, младите хора припомниха заветите на Апостола. Кръгът, който те са изработили, показва важни дати от живота на Васил Левски. С парите, събрани от неговата продажба, децата ще издадат книгата “Сто и осемдесет причини да се гордеем, че сме карловци”, посветена на 180-годишнина от рождението на българския герой.

По-важните докладни записки, които бяха разгледани и приети на заседанието на общински съвет Карлово, са:

Приемане Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово; Промени в разчета на капиталовите разходи за 2017 година.; Вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Карлово за 2017 година.; Насрочено на 17.03.2017 г. заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив и по предварително определения дневен ред, определяне на позицията и даване на мандат за гласуване на представителя на община Карлово.; Наименуване на улица тупик с о.т. 48-49-50-53-52 в кв.3 по регулационния план на гр. Карлово – запад. Името на новата улица ще бъде “Ген.- лейтенант Петър Тантилов”.

Приетите решения на редовното заседание на Общински съвет Карлово ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Карлово в законно установения срок.

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче