Секции

13 July 2020 13:29

Финансовото състояние на община Карлово се подобрява

Община Карлово е една от 15-те общини, които отпадат през 2017 г. от списъка за финансово оздравяване на общините на министерството на финансите. Приетите от общинска администрация Карлово, ръководена от кмета д-р Емил Кабаиванов, мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати и подобряване на един или повече от показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото състояние. Показателите, които община Карлово е подобрила са:

1. Средното равнище на събираемост на местните приходи: 71.51 % /за страната/ 72.79 % /за община Карлово/, като община Карлово се нарежда в първите редици на общините с най-висока събираемост в област Пловдив.

2. Съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години е до 15 % /за страната/, община Карлово е с 3.9 %.

3. Съотношението на наличните в края на годината поети ангажименти за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 години трябва да бъде до 50 %, община Карлово е с 38,7 %.

4. За последните 3 години община Карлово има положително бюджетно салдо за всяка една от годините.

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче