Секции

29 May 2022 02:34

ВМЗ ЕАД - Сопот внедрява последно поколение софтуер за дигитално проектиране и програмиране

"ВМЗ" ЕАД - Сопот, най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България, стартира процес на внедряване на последно поколение CAD/CAM/CAE система от висок клас от SIEMENS PLM Software.

За внедрител на системата, след проведен търг, е избрана СпейсКАД - фирма от ДАВИД Холдинг АД. Решението е реализирано със SIEMENS XN и Siemens Solid Edge и включва над 40 броя CAD, CAM и CAE софтуерни лицензии за дигитално проектиране, симулация, програмиране на CNC машини и изготвяне на документация за производството на специални изделия.

Д-р инж. Иван Гецов - изпълнителен директор на ВМЗ, коментира: "Като първа стъпка в изпълнението на изготвената стратегия за трансформация на бизнеса чрез внедряване на иновативни процеси и високи технологии, "ВМЗ" се довери на водещата световна инженерна компания SIEMENS и нейният партньор СпейсКАД ООД, за плавен преход към дигитализация на инженерните процеси в дружеството.

Успешното изпълнение на тази първа стъпка ще създаде устойчив инженерен фундамент за реализиране на стратегията, чрез предстоящото изграждане на научно-технологичен парк към "ВМЗ" Сопот - база, в която науката, знанията, дигиталните инструменти и иновациите ще подпомагат усилията на ръководството към синхронизиране на производството с високите критерии на инициативата ИНДУСТРИЯ 4.0.

Бальо Динев - изпълнителен директор на ДАВИД Холдинг АД, казва: "За СпейсКАД, проектът във "ВМЗ" ЕАД Сопот е не само предизвикателство, но и възможност да достави измерими стойности на дружеството чрез трансформация на съществуващите конвенционални инженерни процеси във високоефективна дигитална платформа за проектиране и производство на изделия чрез "дигитални двойници" на продукта и процеса (Digital Tweens). Като водещ доставчик на решения за ИНДУСТРИЯ 4.0, SIEMENS предлага доказани софтуерни CAD, CAM, CAE и PLM инструменти, способни да посрещат нуждите и едновременно с това да надминават очакванията на взискателни потребители."

След приключване на текущия етап на внедряване - обучение на инженерните специалисти и трансфер на технология, СпейсКАД и "ВМЗ" ще извършат оценка на нуждите и подготовка за внедряване на PLM система за централизирано управление на инженерния процес, инженерните данни и измененията през целия жизнен цикъл на изделията на "ВМЗ" ЕАД - Сопот.

Повече за ВМЗ Сопот ЕАД може да намерите на http://vmz.bg/

За решенията, продуктите и услугите на СпейсКАД посетете http://www.spacecad.bg

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче