Секции

20 May 2022 16:40

С пари от държавата ремонтират две църкви в Карлово и една в Калофер

Две църкви в Карлово и една в Калофер ще бъдат ремонтирани със средства от Държавен фонд "Земеделие", съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието и храните. Одобрените проекти са по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Единият от одобрените за ремонт храмове е "Света Богородица" в Карлово, за него са осигурени 304 261 лева. Другият храм е "Св. Николай". За нея от фонда отпускат субсидия в размер на 408 662 лева. Сред одобрените проекти е този на църквата "Света Богородица" в Калофер. Сумата, която е отпусната за него е на стойност 413 595 лева.

25 проекта за реновиране на храмове са утвърдени от фонд "Земеделие". Проектите са на обща стойност над 11.3 млн. лева, посочват от пресцентъра на земеделското министерство. Оттам припомнят, че Подмярка 7.6 има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. По нея се предоставя финансова помощ за подпомагане на дейности свързани с възстановяване, реставрация, ремонт и реконструкция на сгради с религиозно значение.

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче