Секции

10 June 2023 22:08

Време беше: Въвеждат синя зона в Карлово!!!

ОбС Карлово прие днес наредба, която регламентира реда на автомобилното движение в града. Това включва синя зона, която ще бъде с платено паркиране на отредените за това места, определени с генералния план за организация на движението, приет миналата година. Сините зони са основно в централната градска част. Освен паркинги, в синята зона влизат и прилежащите към тях улици. Наредбата регламентира санкции за водачи, спрели в синята зона и неплатили си за това. Реализирането на нововъведението започна тази година и ще бъде финализирано догодина, съобщи за Карлово ТВ ресорният заместник-кмет Антон Минев.

Останалите докладни записки, които съветниците разгледаха бяха свързани с разпореждане с имоти общинска собственост. Всички взети решения от заседанието на Общинския съвет ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Карлово в законно установения срок.

В началото на днешната редовна сесия кметът на Общината д-р Емил Кабаиванов и председателят на Общинския съвет Теодор Шойлеков поздравиха общинските съветнички Бонка Карчева – за нейния рожден ден и Веска Ненчева – за избирането й за народен представител в 44-то Народно събрание.

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче