Карлово.ТВ призовава: Oстанете си вкъщи!
Секции

06 April 2020 02:54

Кметът на Карлово свиква кръгла маса по проблемите на местното здравеопазване

Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов организира провеждане на кръгла маса по проблемите на здравеопазването в община Карлово, това съобщи той на проведената днес редовна сесия на Общинския съвет. Неговото предложение е в кръглата маса да участват председателите на групи в Общинския съвет, комисията по здравеопазване, кмета и ресорния заместник-кмет на Общината, председателя на Общинския съвет, общински съветници.

Идеята на кмета е по този начин, открито да бъдат поставени наболелите проблеми свързани с местното здравеопазване, да се проведе дискусия и в резултата на това да се оформят предложения и конкретни мерки за решаването на проблемите. Кръглата маса ще се проведе на 9 май, от 14.00 ч. Друго предложение, което кметът направи на днешното заседание е за провеждане на работна среща - дискусия, на която да бъде разгледано състоянието и бъдещето на общинските дружества, която да се проведе на 15 май.

Общинските съветници приеха годишните финансови отчети за 2016 г. на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, „Медицински център 1 Карлово“ ЕООД, „Медико-техническа лаборатория 1 Карлово“ ЕООД и „Общински стол“ ЕООД.

Днешното заседание на Общински съвет Карлово започна с полагане на клетва от новия общински съветник от групата на БСП – Пенчо Чакръков, който влиза на мястото на избраната за народен представител Веска Ненчева.

По предложение на кмета д-р Емил Кабаиванов, Общинския съвет прие Статут на Награда за чистота на българския език „Д-р Иван Богоров“, която да бъде връчвана всяка година в Деня на народните будители. „Това ще бъде скромен принос на град Карлово към запазване чистотата на българския език“, каза той представяйки своето предложение.

Съветниците приеха: Отчет за изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила на детето за 2016 г. и приеха такава за периода 2017-2018 г.; както и представените доклади за дейността на читалищата през 2016 г.

Със свое решение Общинския съвет Актуализира Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Карлово за 2016-2017 г. и Плана за развитие на социалните услуги в Община Карлово за 2017 г. В тази връзка бе увеличен капацитетът на Защитеното жилище за хора с умствена изостаналост в гр. Баня с допълнителни 2 места, като общия им брой става 8.

На заседанието бяха приети промени в капиталовите разходи за 2017 г., както и актуализирани минималните и максимални цени на таксиметровите услуги за 1 км. пробег на територията на общината за 2017 г. Така минималната дневна таксиметрова тарифа става 0.89 лв./км, максималната – 1,40 лв./ км. Нощна тарифа 0.99 лв./км – минимална и 1,40 лв./км – максимална. Първоначална такса на таксиметровите услуги 1 лв. Общинските съветници решиха максималния брой таксита, опериращи на територията на община Карлово да бъде 20, като се има предвид броя на подадените заявления за разрешителни за превоз.

Другите решения, които общинските съветници приеха бяха свързани с разпореждане с общинско имущество. Всички решения от проведеното заседание на Общински съвет Карлово ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Карлово в законно установения срок.

Културен афиш
Изтегли си късметче