Карлово.ТВ призовава: Oстанете си вкъщи!
Секции

09 April 2020 01:24

Неработещото училище в Каравелово става Дом за възрастни хора

В Община Карлово се създава Общински фонд чрез Обществен форум за подпомагане на местни инициативи в областта на културата, това решиха днес общинските съветници на редовното си заседание, проведено в зала „Васил Караиванов“ на Община Карлово.

Други важни решения, които съветниците взеха днес са: Да започне процедура за промяна на предназначението на бившето основно училище в с. Каравелово в Дом за възрастни хора – пансион/хоспис, както и на бившето начално училище в кв. Сушица в Център за обучение.

На заседанието беше приет Плана за развитие на социалните услуги в Община Карлово за 2018 г.

Общинските съветници направиха и някои необходими промени и допълнения в действащи наредби: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово и Наредбата за управление на общинските пътища.

Останалите решения, които общинските съветници взеха са за разпореждане с имоти общинска собственост. Всички взети решения ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Карлово в законно установения срок.

Днес Ви питаме:

През 2020 година може ли да няма тежки ПТП-та?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче