Секции

30 May 2020 05:37

Карлово: Приключи лятното училище за деца в предучилищна възраст към Социален център „По-добре заедно“

По проект „Да продължим доброто дело“ на Община Карлово с № BG05M9OP001-2.004-0026-С01 тридесет (30) деца получиха допълнителна педагогическа подготовка в две групи от по 15 деца в лятното училище към Социален център“ По-добре заедно“.

Децата имаха образователни занимания с педагог, както и посещения на културно-исторически и образователни институции в града за подобряване готовността им за училище и социалната адаптация. Лятното училище е част от услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за равен старт в училище“.

Днес Ви питаме:

През 2020 година може ли да няма тежки ПТП-та?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче