Секции

22 May 2019 02:11

Карлово: Приключи лятното училище за деца в предучилищна възраст към Социален център „По-добре заедно“

По проект „Да продължим доброто дело“ на Община Карлово с № BG05M9OP001-2.004-0026-С01 тридесет (30) деца получиха допълнителна педагогическа подготовка в две групи от по 15 деца в лятното училище към Социален център“ По-добре заедно“.

Децата имаха образователни занимания с педагог, както и посещения на културно-исторически и образователни институции в града за подобряване готовността им за училище и социалната адаптация. Лятното училище е част от услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за равен старт в училище“.

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Пожелай си нещо, което искаш много силно, затвори очи… и след това си помисли какво трябва да направиш, за да го постигнеш.