Секции

23 September 2018 12:11

Изграждат арести в Карлово и Хисаря

Директорът на областната полиция старши комисар Атанас Илков, който се срещна с шефовете на районните управления в областта, изрази задоволство от подхода и организацията на работата в Асеновград, Карлово, Първомай, Раковски, Стамболийски, Труд и Хисаря. По думите му тези действия извеждат областната дирекция на едно добро място сред останалите областни дирекции.

В рамките на проведени работни срещи със служителите миналата седмица Илков се запозна с особеностите на криминогенната и пътнотранспортна обстановка на съответните региони, дейността на служителите през първото шестмесечие на годината, динамиката на изпълняваните от тях задачи и материално-техническата база, с която разполагат.

Особено внимание старши комисар Илков обърна на очертаните приоритети, които стоят пред вътрешното ведомство: противодействие на битовата престъпност с акцент малките населени места; пресичане на незаконното разпространение на акцизни стоки /горива, тютюн, цигари/, водещо до значителни щети в държавния бюджет; намаляване на пътнотранспортния травматизъм и засилване функциите по осигуряване безопасността на движение; повишаване качеството на административното обслужване на граждани.

Директорът разясни и част от мерките, предприети от ръководството, за подобряване на ефективността от работата на Областната дирекция на МВР: създадена е организация за кадровото обезпечаване на дирекцията, в резултат на което през последните месеци са обявени и проведени няколко конкурса – за първоначално назначаване на полицейски служители и за професионално израстване; включени са през почивните и празнични дни инспектори от администрацията на сектор “Пътна полиция” в смесени екипи със служители от външните районни управления за работа по опазване на обществения ред и пътна безопасност в малките и отдалечени населени места, проведени са обучения на експерти от БНТЛ и разследващи полицаи, а също предвидени предстоящи такива за служители, работещи по други линии на дейност; определени са служители от сектор “Пътна полиция”, които да поддържат връзка и получават информация от здравните заведения за състоянието на пострадали от тежки пътнотранспортни произшествия, след което своевременно да я подават на извършващите огледа на местопроизшествието, с цел максимално бързо да бъде освободено движението и да се избегнат допълнителни затруднения в пътната обстановка.

Планирано е закупуване на специализиран апарат, с който служители от БНТЛ да извършват пробите за алкохол и наркотични вещества на заловени шофьори. След спечелени обществени поръчки, е стартирало изграждането на арестни помещения в районните управления в Карлово, Първомай и Хисаря.

В рамките на срещата полицейските служители поставиха и обсъдиха с директора проблемни въпроси, свързани с материално-техническата обезпеченост, амортизацията на автомобилния парк, надвишаването на допустимите часове извънреден труд, щатния недокомплект на дирекцията и др. Старши комисар Илков открито постави и своите изисквания към служителите: да се спазва служебната дисциплина и определеното работно време; комуникацията и съдействието с кметовете и общинските администрации да бъде на ниво за постигане на по-добри резултати в общите усилия за опазване на обществения ред в населените места по линия на криминална полиция - да бъде засилен контролът над лицата от криминалния контингент; по линия на охранителна полиция - да се избягва формализмът при отработване на сигналите от граждани и във всеки случай да се реагира адекватно, без подценяване на обстановката, с цел лична безопасност; по линия на полицейското разследване – да има тясно взаимодействие между униформените служители, оперативните работници и разследващите полицаи, както и със съответната наблюдаваща прокуратура, по линия на пътна полиция – да се засилят контролът за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и сигналната функция за състоянието на пътната обстановка /знаци, маркировка/.

Директорът призова служителите по никакъв повод да не злоупотребяват със статута на държавни служители в Министерството на вътрешните работи, да не забравят, че тяхното поведение трябва да служи за пример на обществото и че призванието им е да работят за хората в името на доброто и законността.

В някои от населените места старши комисар Илков се срещна с представители на местната власт, а в Карлово и в Първомай – и с административните ръководители на районните прокуратури. По време на разговорите бяха обсъдени конкретни въпроси и мерки за опазване на обществения ред и осигуряване сигурността на жителите от съответните общини, изразена бе взаимна удовлетвореност от доброто сътрудничество и утвърдените добри партньорски взаимоотношения.

Днес Ви питаме:

Готови ли сте за новата учебна година?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче