Секции

13 July 2020 14:46

33-годишен карловец ръководи успешен семеен бизнес в Богдан

Манол Христов от Карлово е само на 33 години, но успешно ръководи семейния бизнес. Младият мъж е семеен, с едно дете на 4 г. Средното си образование е завършил в Механотехникума „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ в родния си град със специалност „Студена обработка“, а висшето образование, специалност „Счетоводство и контрол“, във Варненския Свободен университет „Черноризец Храбър“.

През 2005 год. с баща си Васил Христов създават дружеството „Мони-83 ООД, като приемник на до тогава действащата фирма ЕТ „Мони-83 Васил Христов“. Синът Манол Христов и до момента работи като управител. Фирмата е ситуирана в село Богдан.

- Кажете ни няколко думи за фирмата, която управлявате?

- Основен предмет на дейност на фирма „Мони-83“ ООД е производство на метални изделия. Фирмата е специализирана в широка гама от процеси, като: лазерно рязане и огъване на листов материал, 3D тръбоогъване и разкрояване, заваряване, прахово боядисване и 3D СММ измерване. Компанията се определя и развива основно като индустриален поддоставчик на машинни компоненти, специфични елементи и конструкции, намиращи приложение в различни сектори на промишлеността. Клиентите на „Мони-83“ ООД са водещи фирми на европейския и световния пазар. Мисията на фирмата е непръкаснато развитие, иновативни решения и инвестиции в съвременни технологии.

- Какъв е проекта, който изпълнявате? По коя оперативна програма и процедура е той?

- Проектът, който изпълняваме в момента и е към своя край, е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за безвъзмездна помощ „Ново работно място“ 2015 г. Проектът е свързан със създаването на 8 нови работни места в нашето предприятие.

- През последните години, фирмата ни отбеляза ръст на националния и европейския пазар. Въпреки закупените нови машини, които са високотехнологични, започнахме да усещаме недостиг на работна ръка. Затова отварянето на процедурата ни се стори подходяща възможност да наемем нужните ни хора, както и да закупим оборудване за част от тях, с което да могат да работят. Позициите, които разкрихме са свързани с производствената ни дейност – заварчици, общ работник, оператори на машини. Проектът планирахме с продължителност от 15 месеца, като включихме 12 месеца заетост и 3 месеца за подбор и назначаване на целевата група.

- Как решихте да кандидатствате по програмата?

- Решихме да кандидатстваме по програмата, защото наистина ни бяха необходими допълнителни служители. В региона на община Карлово се намират трудно работници, а чрез проекта те имат допълнителна сигурност, че ще бъдат задържани на работа. Възможността да закупим и ново оборудване за заварчиците, които бяха част от позициите по проекта, също ни привлече, както и обстоятелството, че финансирането по проекта беше 100%. Разходите за персонал са едни от големите пера за всяка една фирма.

Възможността за подпомагане от европейските фондове на тези разходи е наистина голям стимул за работодателите. Започнахме проучване на условията за кандидатстване и решихме да опитаме. Въпреки голямата конкуренция по процедурата, успяхме да се класираме и накрая сключихме договор. До момента не бяхме изпълнявали проекти свързани с наемането на нови служители. Опитът ни е основно в програми за технологично обновление, така че това беше едно ново предизвикателство за нас.

- Лесно ли изпълнявате проекта и срещнахте ли някакви трудности при намирането на безработни и неактивни лица?

- Намирането на лицата, които бяхме описали малко ни затрудни. Проблемът дойде от факта, че поради големия брой подадени проекти, оценката и класирането на кандидатите се забави почти цяла година. За този период явно бяха настъпили промени в нашия регион.

По проекта бяхме планирали да наемем основно безработни и неактивни младежи, защото при нас работят предимно млади хора, но се оказа, че е трудно да се намерят младежи, които желаят да работят в производство. Друг проблем се оказа, напускането на някои от тях малко след като бяха назначени, което ни постави отново в начална позиция на етап подбор. Въпреки тези малки затруднения, успяхме да намерим 8 човека в целевите групи, които бяхме описали. Вече 12 месеца всички те работят в нашето предприятие и получават възнаграждение.

- Как се справят тези лица с работата и смятате ли да ги задържите?

- По-голяма част от хората, които наехме се справят много добре и имат желание за работа. Например операторите на машини бързо се обучиха, свикнаха със сложните софтуерни програми на част от оборудването. Разбира се всички служители първо бяха обучени на няколко етапа – за правилата на работа в компанията, за процедурите които се спазват във връзка със съществуващите системи за качество, както и за конкретната длъжност, която всеки от тях трябва да изпълнява.

На всеки 2 седмици, извършваме мониторинг на работата, която вършат, а в края на всеки месец им даваме обратна връзка как са се справили с работата. Ежедневно също сме на разположение, ако имат въпроси, свързани с работните процеси, винаги могат да се обърнат към мен. Всички това, което предприехме като отношение и похвати, ни помогна да задържим служителите на работа през тази една година.

Четирима от първоначално назначените ще задържим със сигурност. С останалите ще проведем допълнителни разговори, като към момента нямаме окончателно решение за тях.

- Успяхте ли да промените живота на тези 8 човека към по-добро?

- Мисля, че проектът наистина помогна на тези 8 души, да намерят начин да получават заплата и осигуровки, вместо да разчитат на социалните помощи или да се чудят къде да си намерят работа. Първоначално бяхме заложили в целевата си група само едно лице с ниско степен на образование, в последствие се оказа, че имаме цели 4 такива служители наето по проекта. Това е наистина възможност за тях да се приобщят към пазара на труда, да си възвърна трудовите навици, както и да бъдат обучени, да надградят знанията си и да работят в сектор, който би им дал широки възможност за реализация и в други сектори и компании. Разбира се нашето желание е да останат на работа при нас, но както знаем, човек винаги търси нови възможности.

Например една от служителките ни е майка с три деца, с ниска степен на образование, която беше без работа. В момента се справя доста добре със задълженията си и планираме да я задържим. Заплатите и социалното и здравно осигуряване им дават възможност да водят нормален живот, чрез заплатата, която получават. Определено можем да кажем, че чрез включването им в проекта, тези 8 души промениха живота си, като вярваме, че дори и да не останат на работа при нас, ще продължат да търсят нови възможности, а няма да се върнат в бюрото по труда и отново да чакат да получават помощи.

- Смятате ли, че проекта е успешен за вас като работодател?

- Определено, да. Смятаме, че чрез проекта си поставихме за цел да намерим тези нови служители, които иначе щяхме да забавим във времето. Всички правила за отчитане през които преминахме, ни направиха и по-стриктни и по-мотивирани да работим с нашия персонал в посока мотивиране и задържане на работа. Считаме, че проектът наистина е успешен за нас и се надяваме да имаме още възможности и в бъдеще да реализираме подобни проекти.

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче