Секции

23 October 2021 20:29

Въвеждат строги мерки в областта заради птичия грип

В Областна администрация – Пловдив, се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Тя беше свикана от областния управител Здравко Димитров, на основание Заповед №РД11-2138/20.10.2017г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.Заповедта е във връзка с констатирани огнища на болестта Инфлуенца по птиците (Грип) в областите Добрич и Хасково.

Целта е недопускане възникването на заболяването и приемането на превантивни мерки за предотвратяване възникване на инфлуенца /грип/ по птиците на територията на Пловдивска област.

Заседанието се проведе под председателството на зам. областния управител инж. Димитър Керин и включваше две основни точки: запознаване с епизоотичната обстановка в страната и обсъждане на мерките за предотвратяване на възникването и разпространяването на болестта. На него присъстваха ст.

Експерт от Областна администрация-Пловдив – Даньо Пенев, експерти от Областна дирекция по безопасност на храните, Регионална дирекция по горите, РЗИ, РИОСВ, РДПБЗН,ЛРД „Сокол“,Областна дирекция на МВР, представители на общините, кметове и еколози от областта.

По т. 1 от дневния ред, д-р Тодор Бенков от ОДБХ, запозна присъстващите с епизоотичната обстановка в страната. Той подчерта, че в цяла Европа са открити огнища, където се унищожават цели ферми, че в България, към момента, такива има само в малки стопанства в областите Хасково и Добрич и изтъкна, че щамът H5N8 не е опасен за хората. Като предпазна мярка, за неопределено време, са поставени под забрана двата регламентирани пазара за птици в Асеновград и Раковски.

По т. 2 бяха предложени следните мерки за превенция:

І. Главните инспектори на общини от отдел „Здравеопазване на животните” да организират:

1. Провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии за предприемане на спешни мерки за предотвратяване възникване на заболяването на територията на общината. 2. Извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви птици и вземане на проби.

3. Извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти.

4. Извършване на периодични клинични прегледи и при съмнение за инфлуенца вземане на проби от домашни и диви птици за вирусологични изследвания.

ІІ. Кметовете на общини и населени места съвместно с главните инспектори на общини да разпоредят на собствениците на животновъдни обекти, в които се отглеждат птици само за лични нужди:

1. Да не допускат излизане на птиците извън дворовете.

2. Да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици.

3. Да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците.

4. Да създават условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици.

5. Да уведомяват незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или смъртност.

ІІІ. Забраняват се:

1. Провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на Пловдивска област.

Предложените мерки бяха приети единoдушно. Въз основа на тях, областният управител Здравко Димитров издаде заповед, насочена към общините в областта, за тяхното прилагане.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли традиционната българска кулинария?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче