Карлово.ТВ призовава: Oстанете си вкъщи!
Секции

06 April 2020 02:58

Д-р Атанас Юнаков застава начело на Медицински център 1 Карлово

По предложение на председателя на постоянната комисия по администрация и правни въпроси Тошко Стоев местният парламент в Карлово прие чрез поименно гласуване, на подписка решение.

С него ОбС одобри д-р Атанас Юнаков да бъде избран за управител на Медицински център 1 - Карлово ЕООД - дружество, собственост на МБАЛ Д-р Киро Попов Карлово и задължи управителя на МБАЛ Д-р Киро Попов - Карлово да приеме решение за избор на д-р Атанас Юнаков за управител на Медицински център 1.

Задължи го също да сключи договор за възлагане на управлението на центъра, както и да заяви в Агенция по вписвания - Търговски регистър на вписването на управителя. Със същото решение Общински съвет Карлово задължи и Председателя си да внесе проект за решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Медицински център 1 - Карлово ЕООД.

Културен афиш
Изтегли си късметче