Секции

23 September 2018 12:08

В Пловдивския университет бе открит първият в страната Център за професионално обучение в областта на телекомуникациитe и IT

Първият в България Център за професионално обучение в областта телекомуникациите и информационните технологии бе открит днес в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Създаването му е резултат от договор между ПУ и Политехниката на Шенджен, който бе подписан днес в Пловдив. Реципрочен център ще заработи догодина в китайския мегаполис.

От името на двете образователни институции договорите за сътрудничество подписаха ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов и колегата му от утвърдения китайски университет – проф. Синдон ДЖИА.

„Ние знаем каква добавена стойност дава международното сътрудничество на устойчивото развитие на висшето образование. Затова Пловдивският университет участва в това учредяване, което се надяваме да засили международното измерение и на двата университета и да допринесе за цялостния им напредък. Нашите различия са силната ни страна! Можем да научим много едни от други и взаимно да почерпим от опита си, практиката и ресурсите си“, каза проф. д-р Запрян Козлуджов.

Той обясни, че двете висши училища ще обменят добри практики и информация за най-новите изследователски достижения, ще организират лекции, лабораторни курсове, ще разменят предприемачески и културни визити. Професионалните образователни центрове ще насърчават студентския и преподавателския обмен с цел да се проучат двете образователни системи, за да се придобие по-цялостна представа за партньорската институция и да се „внедрят“ нейните постижения.

„Пловдив и Шенджен са побратимени градове, така че сътрудничеството между двете висши училища ще затвърди приятелството между двата града и двете държави“, каза проф. Синдон ДЖИА. Според него, със съвместни усилия и с подкрепата от страна на обществото, центровете ще изиграят ключова роля за засилване на партньорските отношения, за разпространение на културата, за обучаването на таланти и за поддържането на добрите българо-китайски отношения.

„Със създаването на центъра ние разширяваме полето на международния си обмен и сътрудничество. ПУ „Паисий Хилендарски“ е един от основните ни партньори в Европа, каза още проф. Синдон ДЖИА. „През 2016 г. изпратихме в Пловдивския университет 10 преподаватели и студенти на кратка програма за културен обмен – под формата на лятно училище. Тази инициатива генерира значителни постижения и засили комуникацията между студентите от двете държави“, каза още проф. Синдон ДЖИА.

Официално за представители на професионалните образователни центрове в двата университета са назначени проф. д-р Невена Милева, зам.-ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“, и проф. Джиджън ДЖАО, директор на международния офис на Политехниката на Шенджен.

Създаването на Центъра за професионално обучение в областта на телекомуникациите и информационните технологии в ПУ дава реален шанс за практика на студентите от 4-и курс на бакалавърската програма „Телекомуникационни и информационни системи“ във Физико-технологичния факултет, обясни проф. д-р Невена Милева, която е инициатор и основен двигател на проекта. Тя допълни, че вече има потвърждение и за лектори от най-големият производител на телекомуникационно оборудване в света – Huawei, които ще преподават на четвъртокурсниците дисциплината „Мобилни системи“. Компанията работи в тясно сътрудничество с Политехниката в Шенджен.

Обсъжда се и четиригодишно обучение на китайски студенти в бакалавърските програми на Пловдивския университет, каза още проф. Милева.

Сътрудничеството между университетите се осъществява със съдействието на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие./Източник: ПУ"Паисий Хилендарски"/

Днес Ви питаме:

Готови ли сте за новата учебна година?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Доближиш едно добро до друго толкова плътно, че между тях да не остане ни най-малка междина – това наричам да се наслаждаваш на живота.


Марк Аврелий