Секции

19 August 2018 12:49

Решиха съдбата на Медицински център 1 в Карлово (видео)

На извънредно заседание днес Общински съвет - Карлово задължи Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов" чрез нейния управител д-р Христо Пелев да прехвърли безвъзмездно на Община Карлово собствеността си върху 7 806 дружествени дяла, всеки един на стойност 10 лв., представляващи 100% от капитала на Медицински център 1.

Местните старейшини освободиха от длъжност, но не и от отговорност д-р Мария Вълчева - досегашен управител на Центъра.

За временно изпълняващ длъжността бе избран д-р Атанас Юнаков. Същият бе задължен в срок до седем дни преди провеждане на следващото редовно заседание на Общински съвет - Карлово, насрочено за 30 ноември, да представи за одобрение план за оздравяване на лечебното заведение за срок до три месеца. Очаква се тогава да бъде внесен от председателя на местния парламент и проект на решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Медицински център 1.

Днес Ви питаме:

Доверявате ли се на спасителите на плажа?

Благодарим Ви за гласуването

Културен афиш
Изтегли си късметче

Велики са тези, които разбират, че духовното е по-могъщо от каквато и да е материална сила, и, че мисълта управлява света.


Емерсън