Карлово.ТВ призовава: Oстанете си вкъщи!
Секции

08 April 2020 23:41

Карловската пожарна отчете дейността за 2017

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ /РС“ПБЗН“/ в Карлово отчете своята дейност за 2017 година. За добрата работа, екипът на службата получи от общината златна значка, с лика на Васил Левски, и почетна грамота за проявено родолюбие в професионалната и обществена дейност. Антон Минев – зам.- кмет на община Карлово поздрави служителите за професионалното и своевременно реагиране в кризисни ситуации и природни бедствия. Той допълни, че населението на Карловска община разчита в трудни моменти на съдействие и подкрепа от страна на служителите от пожарната.

Главен инспектор Тоню Чалъмов анализира работата на екипа, който обслужва в профилактично и оперативно отношение общините Карлово и Сопот.

За 2017г. службата участва в ликвидирането на общо 470 произшествия, които са със 76 по-малко в сравнение с 2016. Пожарите с материални загуби са 85 (срещу 81 за 2016 г.); а пожарите без материални загуби са 231 (с 31 бр. по-малко в сравнение с 2016 г.); аварийно-спасителни дейности – 19 (срещу 25 за 2016 г.); помощни операции – 76 (с 37 бр. по-малко в сравнение с 2016 г.); дежурства с пожарна техника – 6; лъжливи повиквания – 40 (срещу 44 за 2016 г.); помощ на други РС“ПБЗН“ – 13 (срещу 20 за 2016 г.).

Началникът на пожарната поясни, че броят на пожарите с материални загуби е съпоставим с броя им през 2016 г., докато при пожарите без материални загуби, предимно сухи треви, необработваеми терени, отпадъци и други се наблюдава намаляване. За щастие при пожарите през изтеклата година няма загинали хора. Пострадали са двама човека.

При анализа на възникналите пожари с материални загуби по отрасли е видно, че с най-голям дял са пожарите, възникнали в отрасъл „Жилищно стопанство“–49. Чалъмов обясни тревожната тенденция на увеличение на броя на възникнали пожари в жилищни сгради, като това основно се дължи на няколко причини, а именно възникване на къси съединения в електрически инсталации, неправилно ползване на уреди и техническа неизправност. На второ място се нареждат пожарите в отрасъл „Транспорт и складиране“–29, следвани от пожари в селското стопанство–18 .

Според причините за възникване, най-много са пожарите вследствие небрежност при боравене с открит огън–13 бр. следвани от тези, причинени от късо съединение–17. На следващо място са пожарите причинени от неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди–11 и от техническа неизправност–10 броя. Единици са пожарите предизвикани в резултат от строителна неизправност–4 детска игра–2, некачествен ремонт–2 бр. Неустановена причина има в 18 случая (преобладаващи с предполагаем умисъл), за които са образувани съответните досъдебни производства, каза инспекторът. Той допълни, че през годината са възникнали 3 пожара свързани с жътвената кампания, а пожарите, чиито причини могат да се свържат с есенно-зимния отоплителен сезон са 9.

През отчетния период, службата в Карлово участва в гасенето на 12 пожара в горски територии, при които са засегнати от низов пожар около 10 дка широколистна гора и около 17 дка иглолистна.

При произшествията през 2017 година, бяха унищожени имущество, сгради и техника – броя на сградите е 35; 1414 покривни конструкции; 528 опушени стени; 9 бр. леки автомобили; 1 тон зърно; 1 товарен автомобил; фураж – 3700 бали; житни посеви – 459 дка; други посеви – 1002 дка; пластмасови контейнери за отпадъци – 6 бр.; мебели – 91 бр.; домашна техника – 33 бр. и други.

Според гл. инспектор Чалъмов от изнесените статистически данни могат да се направят изводи, че броят на произшествията през 2017 г. е намалял с около 14%, което се дължи най-вече на по-малкия брой пожари без материални загуби (12% по-малко) и оказана техническа помощ (33% по-малко). С изключение на пожарите с материални загуби, които са с 4 повече. Всички други произшествия по видове са намалели в сравнение с 2016 година, е категоричен началникът на пожарната.

Днес Ви питаме:

През 2020 година може ли да няма тежки ПТП-та?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Доближиш едно добро до друго толкова плътно, че между тях да не остане ни най-малка междина – това наричам да се наслаждаваш на живота.


Марк Аврелий