Секции

16 October 2019 15:03

"Централен Балкан" ще представи план за пашата на домашни животни

В периода 12-16 февруари Парковата дирекция ще организира среща със заинтересованите страни от общините Карлово и Сопот за представяне на годишния план за пашата и ползването на сено в Национален парк "Централен Балкан" за 2018 г. Точният ден, начален час и мястото на срещите предстои да бъдат уточнени.

Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк "Централен Балкан" за 2018 г.

Планът се изготвя в съгласие със Закона за защитените територии и има за цел да организира поддръжката и регулацията на местообитания във високопланинската част на „Централен Балкан” чрез въвеждане на успешни практики за паша на селскостопански животни и сенокос, като същевременно създава условия за устойчив поминък на местното население. В него са регламентирани вида и броя на домашните животни, които могат да пасат в пределите на Парка, местата и периодите, в които това става, начинът и периодите на добиване на сено, процедурата за достъп до този ресурс на стопаните и други.

Днес Ви питаме:

Ще приготвяте ли зимнина?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Всичко почива в крайна сметка на факта, че всеки може да разбере онова, което е единосъщностно с него.


Шопенхауер