Карлово.ТВ призовава: Oстанете си вкъщи!
Секции

05 April 2020 10:57

Анализ на подготовката в Сухопътните войски и в Карловската бригада

Ръководството на Сухопътните войски и командирите на всички военни формирования на среща през януари направиха анализ на подготовката на Сухопътните войски през изтеклата 2017 г.

„Основните планирани мероприятия през годината са изпълнени. Въпреки съпътстващите трудности, резултатите от нашата дейност са положителни и това ни дава повод да отчетем годината като успешна. Формированията от родовете войски са сглобени, поддържат съществуващите оперативни способности за постигане на заповяданите цели в целия спектър от мисии и задачи. С усилията, старанието, професионализма на всеки един от състава на Сухопътните войски затвърдихме постигнатите способности, запазихме ръста на подготовка и оперативната съвместимост на щабовете и военните формирования за изпълнение на задачи по трите мисии на въоръжените сили”, каза командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов в обръщението си към участниците.

Дни преди това, 61-ва Стрямска механизирана бригада проведе във Военния клуб в Карлово среща, на която бе направен анализ на подготовката през 2017 г.. Според командването на механизираната бригада подготовката е проведена съгласно плановете. Съсредоточена е върху повишаване ефективността в процеса на участие в операциите. Изтъкнато бе, че добрата бойна подготовка е важна за реализиране на възложените задачи и постигане на желаните крайни резултати.

Командирът на механизираното формирование - бригаден генерал Пламен Йорданов акцентира на успешното участие на военнослужещите в мисиите на Българската армия, изпълнени по достоен начин.

След подробния анализ, в заключение, командирът на бригадата представи най-важните направления в работата на военнослужещите и основните отговорности, които стоят пред карловското формирование за 2018 година.

Културен афиш
Изтегли си късметче