Секции

16 December 2018 00:23

Община Карлово обявява конкурс за носител на национална награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров за 2018 година

Предложения за носители на Националната награда за чистота на българския език „Д-р Иван Богоров“ могат да правят български литературни съюзи и сдружения, литературни дружества и клубове, образователни, културни и научни институции, граждански сдружения, граждани.

Носители на наградата „Д-р Иван Богоров“ могат да бъдат български и чужди автори на произведения, написани на български език в следните направления:

• литературни произведения;

• литературна критика;

• публицистика;

• научни изследвания;

Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност – и в електронен вариант. Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография.

Пълният текст на Статута на Националната награда може да бъде намерен на официалния сайт на Община Карлово.

Крайният срок за приемане на предложения и творби е 31 юли 2018 година на адрес:

Община Карлово,

ул. „Петко Събев“ №1

obshtina@karlovo.bg

4300 Карлово

СТАТУТ ЗА НАГРАДАТА ЗА ЧИСТОТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК НА ИМЕТО НА Д-Р ИВАН БОГОРОВ - Статутът е утвърден с Решение № 570 от 27.04.2017 г. на Общинския съвет- Карлово.

/Източник снимка 1: wikimapia.org/nenko70/

Днес Ви питаме:

Пазарувате ли онлайн за коледните и новогодишни празници?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче