Секции

13 July 2020 13:35

Община Карлово обяви обществена поръчка за ландшафтно поддържане на зелените площи в града

Община Карлово обяви обществена поръчка за ландшафтно поддържане на зелените площи в града. Предмет на обществената поръчка е поддържане на дървесни насаждения в района, градини, зелени площи и пространства на територията на град Карлово, съгласно списък, определен от възложителя.

В списъка са парковете „Здраве“, „Стадиона“, „Еверест“, „Водопад“, по-малките зад Лятното кино и до фурна „Петър и Петър“; градинките северно от ЖП гарата, до ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, около „Куршум джамия“; междублоковите пространства на бул. „Освобождение“; зелените площи на трите кръгови кръстовища вход-изход за Бургас, София и Пловдив; участъците от бензиностанция „Лукойл“ до кръстовището за София и от светофара на магазин Кауфланд до кръговото за Пловдив, както и около скулптурната фигура на „Розоберачката“, и спортната площадка срещу магазин Кауфланд.

Услугата ще бъде извършена по възлагане на следните дейности: поддържане на дървесни насаждения, което включва доставяне, засаждане и отглеждане на дървета, резитба корони на дървета, отсичане на дървета. Изпълнителят ще има ангажимент за поддържане на градини, зелени площи и пространства, които включват - биологично и битово почистване - косене на тревните площи, събиране и извозване на окосената трева, резитба на храсти, корони на дървета, отсичане на дървета, засаждане на дървета, храсти и цветя, събиране на шума, поддържане на чистота – оборки, метене на алеи, извозване на отпадъци и други дейности, свързани с поддържане на обектите на зелената система. През зимния период той трябва да прави снегопочистване на алеите.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 150 000.00 (сто и петдесет хиляди) лева с включен ДДС за целия период на договора.

Срокът за изпълнение на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, е една година и започва да тече от датата на подписване на договора.

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче