Секции

26 March 2019 22:29

Карловското читалище обяви конкурс за длъжността секретар

Настоятелството на Народно читалище „Васил Левски-1861г.” – Карлово обявява конкурс за длъжността читалищен секретар.

Необходима компетентност за заемане на длъжността:

1. Образование – висше – бакалавър или магистър.

2. Допълнителна квалификация – компютърна грамотност /основните текстообработващи и таблични програмни системи и продукти/.

3. Професионален опит - да притежава мениджърски опит в управлението на структура от средно управленско ниво.

4. Да познава местните условия, с които е свързана дейността на читалището.

5. Да притежава комуникативни умения, умения за работа в екип, професионална ангажираност и отговорност.

6. Познаване на нормативната база, свързана с читалищата – Закона за народните читалища, Устава на Народно читалище „Васил Левски – 1861г.” – Карлово, трудовото и финансово законодателство на Република България.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление по образец (попълва се на място), автобиография, копие от диплома за завършено образование, копия от свидетелства /сертификати/ за завършени школи и курсове, свързани с изискванията за заемане на длъжността, копие на лична карта.

Срок за подаване на документи – 15.06.2018г. в канцеларията на читалището.

Конкурсът се провежда в два етапа:

Първи етап – допускане до конкурса - 22.06.2018г.

Втори етап – провеждане на конкурса – 03.07.2018г.

Одобрените за участие кандидати представят своя Концепция за развитие на дейностите на Народно читалище „Васил Левски-1861г.”- Карлово. С тях се провежда събеседване.

Телефон за връзка: 0335 93391/ GSM 0877804113

Днес Ви питаме:

Купуват ли си нездравословна храна Вашите деца?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче