Секции

13 July 2020 13:38

Младежи от Куртово участваха в международен обмен в Испания

Сдружение „Млади, активни, креативни“ от с. Куртово взе участие в международния младежки обмен “Drink in” в Хихон, Испания, финансиран от Програмата „Еразъм +“. Участниците от България обмениха опит с останалите участници от Испания, Португалия, Италия и Полша по теми като: превенция на ранната употреба на алкохол и наркотични вещества сред подрастващите младежи, права на жените и равнопоставеност на половете, различна сексуална ориентация, приемане на различията и толерантност. Чрез много интерактивни методи, симулации и интервенции бяха обменени добри практики от различните държави, изработени модели за бъдеща съвместна работа и сътрудничество в различните държави като продължение на работата по проекта. Чрез директни интервенции на улицата и информационни кампании, участниците запознаха местните младежи и туристи на испанския град с опасностите, които крият употребата на алкохол и наркотици. Младежите имаха възможността да изпробват симулативни очила, които показват какво би било въздействието на алкохол и различни видове наркотици върху човешките възприятия и поведение. Участниците правеха алкохолен тест на случайно преминаващи младежи на улицата и им разясняваха за лимита на алкохол в кръвта, опасностите, които крие шофирането след употреба на алкохол и санкциите, които се налагат в различните държави.

По време на обмена се проведе междукултурна вечер, на която българската група запозна останалите участници с културата, бита, традициите, историята на България и представи достойно Карлово и Розовата долина.

Проектът приключи със създадени много приятелства, добри партньорства и обещания за бъдеща съвместна работа по темите на проекта.

Източник: Сдружение „Млади, активни, креативни“ с. Куртово.

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче