Секции

25 May 2019 06:16

"Мони-83" с още един успешен проект по програма "Развитие на човешките ресурси "

Манол Христов от Карлово е само на 34 години, но успешно ръководи семейния бизнес. Младият мъж е семеен, с едно дете на 4 г. Средното си образование е завършил в Механотехникума „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ в родния си град със специалност „Студена обработка“, а висшето образование, специалност „Счетоводство и контрол“, във Варненския Свободен университет „Черноризец Храбър“.

През 2005 год. с баща си Васил Христов създават дружеството „Мони-83" ООД, като приемник на дотогава действащата фирма ЕТ „Мони-83 Васил Христов“. Синът Манол Христов и до момента работи като управител. Фирмата е ситуирана в село Богдан.

- Преди няколко месеца публикувахме интервю с Вас за изпълнен от „Мони-83“ проект за нова заетост по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Разбрахме, че в момента приключвате друг проект по същата програма. Разкажете ни за него.

- Точно така. Проектът ни беше с продължителност 14 месеца и завършва на 08.08.2018 г. Неговата основана цел беше да подобрим значително работната среда в "Мони-83" чрез осигуряване на добри, здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. С удоволствие мога да кажа, че я изпълнихме.

- По каква процедура получи финансиране този проект и в какъв размер е помощта?

- Проектът ни е финансиран по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ в рамките на програма „Развитие на човешките ресурси“, както правилно отбелязохте в началото. Бюджетът му е малко под 250 хил. лв., като ползваме 100% безвъзмездно финансиране.

- Споменахте за основната цел на проекта? Как я постигнахте?

- Проектът ни беше доста сложен. С много дейности. На първо място подобрихме мобилността на служителите ни, живущи в населени места извън с. Богдан, където е нашата компания. 11 наши служители ползваха организиран транспорт от и до работното място по проекта за период от 12 месеца. Наред с това подобрихме температурните условия на работа в единия ни цех чрез инсталиране на система за лъчево отопление. Минимизирахме рисковете, свързани със запрашеност и вредни газове в производството, чрез закупуване на подвижни аспирационни системи и вакуумна машина за почистване на прах. Според потребностите на отделните работни места в предприятието ни, закупихме лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите. Дори оборудвахме стая за краткотраен отдих с масажни столове в предприятието, с което осигурихме условия за физическа и психическа отмора на служителите ни.

- Звучи наистина сложно? Как се справихте за 14 месеца?

- Помогнаха ни добрата организация, натрупаният опит от предходни проекти, както и мотивацията ни да създадем предприятие с модерен облик, привлекателно не само за клиентите, но и за служителите ни. Ключово за успеха на проекта беше и доброто ни сътрудничество с представителите на Министерството на труда като Управляващ орган, които ни оказваха навременно съдействие при необходимост.

- А как се отрази постигнатото на служителите Ви? Доволни ли са от създадените за тях условия?

- Комбинацията от дейности доведе до значително подобряване качеството на заетостта в предприятието ни. Повиши се мотивацията на служителите ни, съответно производителността им. Вярвам, че привлекателността на фирмата ни за тях се увеличи и се надявам, че посоченото ще допринесе за поддържането на устойчива заетост в предприятието ни.

Днес Ви питаме:

Купувате ли често готова храна?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче