Секции

24 April 2019 14:54

Кметът д-р Емил Кабаиванов: Нито Пречиствателната станция за отпадни води, нито Депото за твърди битови отпадъци в Карлово са риск за района (видео)

„Нито Пречиствателната станция за отпадни води, нито Депото за твърди битови отпадъци в Карлово са риск за района“, заяви на пресконференция д-р Емил Кабаиванов, кмет на общината. В пресконференцията, проведена на 12 септември в заседателната зала, взеха участие зам.-кметът Антон Минев и началниците на отдел „Екология, земеделие и природни ресурси“ - Милена Ковачева и на отдел „Планиране и разработка на проекти и програми“ - Красен Семков. Основните теми бяха свързани с извършена проверка на място по проект „Доизграждане и модернизация на Градска пречиствателна станция за отпадни води и канализационна мрежа в Карлово“ и подготовката на общинската образователна мрежа за новата 2018/2019 учебна година.

Проверката на Пречиствателната станция е установила, че всички показатели са в норма и не са налични надвишения на емисионните ограничения. По отношение съхранението на проектната документация е дадена отлична оценка. Изводът на проверяващите е, че са спазени всички изисквания на Управляващия орган на Оперативната програма. По проекта е реализирано изграждане на канализационни и водопроводни мрежи по 10 улици в Карлово с обща дължина 2,49 км.

В периода от 16.05.2018 г. до 18.05.2018 г. включително е извършена проверка по документи и на място за условията и сроковете в Комплексно разрешително №347-Н0/2008г., издадено на Община Карлово за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря” от експерти на РИОСВ и Басейнова дирекция – Пловдив. Констатациите от проверката са, че операторът, Община Карлово, изпълнява поставените условия и заложените срокове.

Д-р Кабаиванов поясни, че всички проверки, включително и заключителната, на проекта за Пречиствателната станция на град Карлово са приключили успешно без никакви корекции.

Заместник-кметът на община Карлово Антон Минев представи готовността на общинската образователна мрежа за новата учебна година. Няма промяна в нея, запазва се броят на училищата и детските градини на територията на община Карлово, подчерта Минев. Броят на първокласниците през учебната 2018/2019 година е 465, а общият брой на всички ученици е 4 947 деца. Детските градини ще бъдат посещавани от 1 454 деца. Заместник-кметът поясни, че тези статистически данни са трайна тенденция за запазване на броя ученици и деца на територията на община Карлово, а това от своя страна се дължи на ниската безработица в района и ниската тенденция за миграция. Всички детски градини в Карлово, включително и тази в кв. Сушица, започват новата учебна градина с изцяло обновени съоръжения на детските площадки, а детската градина в с. Розино е с нов корпус за още 2 групи.

Антон Минев отправи апел към всички граждани да не влизат в дворните места на детските градини и училищата и да не използват съоръженията в тях, защото те са изградени за децата, които учат там.

Днес Ви питаме:

Купувате ли често готова храна?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче