Секции

15 December 2018 04:00

Общинският съвет ще проведе редовна сесия на 25 октомври

На 25 октомври /четвъртък/ от 10:00 часа Общинският съвет в Карлово ще проведе редовна сесия при дневен ред от 62 точки и 7 питания към кмета на Общината д-р Емил Кабаиванов от общинските съветници д-р Иван Моллов, д-р Диана Стайкова, Манол Манолов с 2 питания, Пенчо Чакръков, доц.Пламен Славов и Тодор Диклиев.

Общинските съветници ще определят начина на гласуване на проекторешения в предстоящото извънредно Общо събрание на „Карлово Газ“ ООД, както и увеличаване размера на режийните разноски за подготвяне на храна на диабетно болни лица. Следващата точка, по която ще докладва кметът на общината, е определяне на пешеходните зони в Карлово.

20 са точките за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на общински имоти, публична общинска собственост в Карлово и селищата на общината.

Няколко са точките за актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 година.

По последна точка от дневния ред кметът д-р Емил Кабаиванов ще докладва за размера на изплатените през месец септември 2018 г. просрочени задължения.

Днес Ви питаме:

Пазарувате ли онлайн за коледните и новогодишни празници?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Бъди мярка за качество. Някои хора не са свикнали със среда, в която съвършенството е стандарт.


Стив Джобс