Секции

24 August 2019 20:59

Общинският съвет ще проведе редовна сесия на 29 ноември

На 29 ноември(четвъртък) от 10:00 часа Общинският съвет в Карлово ще проведе редовна сесия при дневен ред от 48 точки. Питания към кмета на общината д-р Емил Кабаиванов са внесли общинските съветници :

- Пенчо Чакръков за обявяването на конкурс и назначаване на постоянно действащ директор на ОУ“Неофит Рилски“ в Баня;

- Светлозар Янков за предприетите действия от страна на местната администрация за побратимяването на община Карлово и община Прилеп(Република Македония);

- Доньо Тодоров за това дали са предприети от Общината предвидените дейности за спасяване на емблематичната за Карлово сграда на вилата на братята Евлогий и Христо Георгиеви;

- инж.Манол Манолов и Пламен Славов за готовността на общинската администрация да посрещне очакваното влошаване на времето и метереологичната обстановка и по – конкретно с кои фирми са сключени договори за снегопочистване за зимния период 2018г.-2019г., както какви и на каква стойност глоби и санкции Общината е наложила на снегопочистващата фирма за 2017г.-2018г. и за какво са използвани тези суми?

Група съветници от БСП ще докладват относно избор на временна комисия за проучване състоянието на „КАРЛОВОГАЗ“ ООД.

Светлозар Янков, в качеството му на председател на Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели, ще докладва информация за съдебни заседатели за Районен съд – Карлово за мандат 2019г.-2023г.

Общинският съвет ще дискутира и приемане на Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на обучение на територията на град Карлово.

Ще бъде определена комисия по проверка на декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от кметства.

Ше бъде разгледано и предложение за подписване на Споразумение за сътрудничество между община Аристотел, Република Гърция и община Карлово, Република България.

Местните старейшини ще обсъдят и вземат решение по поредица от докладни, свързани с актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г, както и с отдаване под наем на земеделски имоти, общинска собственост.

Кметът на община Карлово д-р Кабаиванов ще докладва и за размера на изплатените през месец октомври 2018 г. просрочени задължения.

Днес Ви питаме:

Бихте ли почивали на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Пожелай си нещо, което искаш много силно, затвори очи… и след това си помисли какво трябва да направиш, за да го постигнеш.