Секции

20 October 2019 08:48

Карловските съветници обсъдиха готовността на Общината за зимния период и още други ключови въпроси на редовното си заседание(видео)

На днешното си заседание общинските съветници обсъдиха готовността на Общината за зимния период. Питането по темата бе внесено от инж. Манол Манолов и Пламен Славов от БСП. Кметът д-р Кабаиванов отговори, че Община Карлово има договор за зимно поддържане на общинската и уличните пътни мрежа с консорциум „Чистота. Той се сключва съобразно Закона за обществените поръчки за няколко години. На територията на общината са обособени четири опорни пункта: Карлово, Клисура, Розино и Калофер. За всяко населено място са определени улиците, които се поддържат от консорциум „Чистота“-Карлово, кметовете на кметства сключват договори за снегопочистваме на останалите улици. Извършена е пълна проверка на техниката и на наличностите от сол, пясък и химически смеси. Основни контролни органи са Общинският инспекторат, ресорният заместник-кмет Карагенски и кметовете на кметства.

Съветникът Пенчо Чакръков от БСП постави въпроса на жителите на гр.Баня кога ще бъде обявен конкурс и ще бъде назначен постоянно действащ директор на ОУ“Неофит Рилски“. Общинският кмет д-р Кабаиванов ще изпрати писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и до Регионалния инспекторат по образование, с което ще ги информира за обществения интерес по този казус.

Доньо Тодоров от ГЕРБ отправи питане дали са предприети от Общината предвидените дейности за спасяване на емблематичната за Карлово сграда на вилата на братята Евлогий и Христо Георгиеви. Съгласно отговора на кмета Кабаиванов на следващата сесия ще бъде внесено предложение вилата да бъде определена като основен обект в културната инфраструктура на града, за да се получи необходимото финансиране и да се направи пълно възстановяване, а впоследствие да придобие статута на национален паметник на културата. Предстои в скоро време Общината да извърши укрепителни дейности на емблематичната сграда, за да не се разруши.

Общинските съветници отмениха решението си за избора на Георги Пилев като управител на Карловогаз. Те взеха решение да бъде предложено на предстоящото Общо събрание дружеството да има двама управители, като те се посочват от сътружниците - Общината и Си Ен Джи Марица. Местният парламент реши Общината да гласува „За“ избирането на Георги Джингьозов и Велин Георгиев като такива. По предложение на група съветници от БСП бе създадена и временна комисия, която да се запознае цялостното състояние на Карловогаз и да представи съответния доклад пред местния парламент.

На заседанието си съветниците приеха и проект на Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на обучение на територията на гр. Карлово. Тя цели усъвършенстване на процеса на организацията и управление на приема на първокласници, чрез въвеждане на ясни и прозрачни правила за балансирано разпределение на децата по всички училища в града. Системата въвежда единни критерии за прием на ученици в първи клас във всички общински училища, с което се гарантира равнопоставеност на всички кандидати.

Местният парламент прие текст на Меморандум за сътрудничество между община Карлово и община Прилеп(Македония) и възложи на кмета д-р Кабаиванов да подпише Споразумение за сътрудничество между община Карлово и община Аристотел(Гърция).

Общинските съветници обсъдиха и още ключови въпроси, сред които избор на съдебни заседатели за Районен съд – Карлово за мандат 2019г.-2023г., определяне на комисия по проверка на декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от кметства и други.

Днес Ви питаме:

Ще приготвяте ли зимнина?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче