Секции

27 May 2019 14:26

Общинският съвет ще проведе редовна сесия на 20 декември, тя е последната за 2018 г.

На 20 декември(четвъртък) от 10:00 часа Общинският съвет в Карлово ще проведе редовна сесия, която ще е последната за 2018 година. Дневният ред е от 43 точки.

Ще бъдат разгледани въпросите за вътрешни компенсирани промени по бюджета на община Карлово за 2018 година и обезпечаването на второ авансово плащане по проект „Реконструкция на отсечка от общински път гр. Карлово – с. Дъбене – с. Войнягово“.

Очаква се да бъде приета и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Карлово, както и План – сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера за битови отпадъци за 2019 г.

Общинските съветници ще дискутират и Програмата на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година, както и годишната „Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Карлово – 2019 год.“

Сред докладните записки за сесията са приемане на Програма за развитие на туризма в Община Карлово за 2019 година и Програма за дейността на народните читалища на територията на Община Карлово за 2019 година.

Днес Ви питаме:

Купувате ли често готова храна?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче