Секции

27 May 2019 14:35

Карловските старейшини заседаваха последно за тази година

Местният парламент проведе последната си за тази година сесия. Тя се състоя в зала „Васил Караиванов“ на Община Карлово. На Игнажден на гости на съветниците бяха възпитаници на ДГ“Гина Кунчева“ в Карлово. Малгучаните поздравиха местните избраници със специална музикална програма.

Съветниците приеха вътрешни компенсаторни промени по общинския бюджет. Те гласуваха и финансова помощ за карловската болница в размер на 16 100 лева. Парите ще бъдат използвани за изграждане на т.нар. боксове в Детското отделение. Старейшините дадоха съгласие да бъдат отпуснати и 28 700 лева на Общинския стол, с което той да погаси главницата си от просрочени задължения към НАП.

Местният парламент даде съгласието си за обезпечаване на авансово плащане по проекта за реконструкция на пътя Карлово - Дъбене – Войнягово. Изграждането на напълно нов път трябва да започне в началото на март и да приключи през лятото на 2019 год.

Приета бе и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Карлово, с което бе увеличен с най-ниската законово определена ставка данъка за моторните превозни средства.

Местният парламент гласува таксата за битовите отпадъци за физически и юридически лица за 2019 год. да бъде същата като тази през настоящата година.

Сред разгледаните и приети докладни записки бяха и Програма за развитие на туризма в и Програма за дейността на народните читалища на територията на Община Карлово за 2019 година.

Днес Ви питаме:

Купувате ли често готова храна?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче