Секции

25 June 2019 19:41

Пожарната напомня основни правила за използването на газови бутилки

От началото на новата година са възникнали инциденти при употреба на газови бутилки. В тази връзка Районна дирекция пожарна безопасност - Пловдив напомня основни правила при използването на уреди с газово гориво (пропан-бутан).

Не поставяйте бутилката в тавански помещения, мазе или в близост до вентилационни отвори. Не оставяйте бутилката в близост до източници на топлина, защото налягането в нея ще се повиши. Бутилките да се инсталират винаги в помещения, където се осъществява добра вентилация. Вратата на помещението трябва да се отваря навън. В затворени помещения не се позволява монтиране на уреди без термозащита. Забранено е наличието на повече от две бутилки - работна и резервна, в помещение. Когато не ползвате газовата бутилка за продължителен период, изнесете я навън.

Използвайте и складирайте бутилките във вертикално положение.

При закупуване на газови уреди осигурете и съответен редуцир-вентил ( основната му функция е да подава постоянно и определено налягане към уреда). Убедете се, че уредът е с вградена термозащита, задължителна за употреба на газови уреди в затворени помещения.

Газовите уреди се нуждаят от редовно почистване и технически преглед. В идеалния случай, газовите печки, газовите бойлери трябва да се преглеждат веднъж годишно за безопасност.

Всеки опит за приспособяване на газов уред може да бъде изключително опасен.

Гуменото уплътнение на вентила да е в добро състояние. Много важно е да се постави правилно редуцир-вентила за да се осигури херметичност на връзката. В зимни условия е възможна липса на налягане, заледяване на вентила (да се облее с топла вода). Пристягащите скоби трябва да не са много натегнати, до степен прерязването на маркуча. Пътят на гъвкавия маркуч не трябва да е възпрепятстван. Дюзите на уреда да не са замърсени и запушени. Термозащитата да е в ред.

Обърнете се към лицензиран сервиз за ремонт на газови уреди, при непълно изгаряне.

Никога не оставяйте без надзор работещ газов уред.

Не оставяйте деца да манипулират бутилката или газовите уреди.

При изтичане на газ, незабавно се обадете на тел. 112!

/Снимка: интернет/

Днес Ви питаме:

Бихте ли почивали на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче