Секции

20 May 2022 16:29

60 932 255 лева е бюджетът на община Карлово за 2019 година, съветниците го приеха след дебат (видео)

60 932 255 лв. е бюджетът на община Карлово за 2019 година. Карловските съветници го дебатираха и приеха на редовната си сесия днес.


Приходната част е в размер на 37 287 814 лв. От тях за делегирани от държавата дейности са 23 181 180 лв, а за местни - 14 106 634 лв. Данъчни приходи са 3 536 400 лв., а неданъчни - 5 569 251 лв. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности е в размер на 1 158 200лв.


В сравнение с предходната 2018г., приходната част на бюджета за настоящата година е с 4 милиона повече. От общата стойност на бюджета за 2019г. 23 644 441 лв. са средства по Оперативни програми за финансиране на проекти, спечелени от общината.


Субсидиите за читалищата са 483 990 лв., а за спортните клубове - 140 000 лв. Предвидените средства за културния календар на община Карлово са в размер на 266 100 лв.


Днес съветниците приеха Общински план за младежта в община Карлово за 2019 година, както и предоставяне на временен безлихвен заем за финансиране на Проект BG05M9OPO01-1.010-0001 “Обучения и заетост“, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси’’, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Бе решено и да бъдат отпуснати средства за издаване на книгата на проф. Иван Унджиев „Карлово. История на града до Освобождението“ в тираж 1500 броя.


Подробна информация от дебата по бюджет 2019 на община Карлово във видеоматериала.

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче