Секции

24 August 2019 21:34

Бюрата по труда приемат заявления по проект „Родители в заетост“

Агенцията по заетостта обяви, че в бюрата по труда в цялата страна, приемат заявления по проект "Родители в заетост", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Срокът за кандидатстване е до 28 февруари тази година. Предвиденият бюджет е 30 млн. лв. до 2020 година.

В програмата могат да участват родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа.

Също така многодетни родители (с три или повече деца на възраст до 12 г.) на деца от 0 до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0 до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

За детегледачи могат да кандидатстват търсещи работа безработни лица - младежи до 29 г. вкл.; търсещи работа, безработни и неактивни лица над 30 г.; лица в неравностойно положение на пазара на труда.

Максималният срок за ползване на детегледач по проекта е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето. Кандидатите за детегледачи се набират от бюрата по труда сред желаещите безработни или неактивни лица. След това те трябва да получат одобрение и от родителите.

Целта на проекта е осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с деца от 0 до 12-годишна възраст и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на деца.

Днес Ви питаме:

Бихте ли почивали на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче