Секции

25 January 2021 12:22

Започна приемът на номинации за носител на Националната награда за чистотата на българския език

Община Карлово започна прием на номинации за носител на Националната награда за чистотата на българския език. Конкурсът на името на д-р Иван Богоров се проведе за първи път през 2018 година. Писателят Светослав Цветков е първият неин носител.


С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от д-р Иван Богоров. Присъжда се всяка година, на живи автори, за цялостен принос или отделни творби в следните направления: литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания.


Община Карлово очаква мотивирани предложения до 31 юли 2019 г. на адрес: Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово.


Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров“, адресирани до кмета на Община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане. Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност – и на електронен вариант. Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография.


Наградата се връчва в Деня на народните будители – 1 ноември, на основание на експертно решение на комисия, назначена със заповед на кмета на Община Карлово.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче