Секции

09 August 2020 16:50

„Българска роза“ АД - Карлово реализира успешно два европейски проекта през 2018 година

„Българска роза“ АД в Карлово реализира два европейски проекта, финансирани по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, с цел да постигне развитие и усъвършенстване на управленския и производствения капацитет на работещите в предприятието.

Проектът „Развитие на управленческия капацитет в Българска роза АД“ доведе до постигане на растеж и по-висока степен на интернационализация на дружеството, чрез усиленото използване на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ и услуги в дейността. Въведени са нови ИКТ базирани модули към управленската система в дружеството и са доставени 6 броя мобилни баркод четци, етикетен баркод принтер, 1 брой сървърна конфигурация, 1 брой софтуер за управление на бази данни /сървърен лиценз/ и 15 броя софтуер за управление на бази данни /клиентски лиценз/ за нови потребители на ERP системата.

Вторият проект „Развитие на управленчески капацитет и растеж на малки и средни предприятия /МСП/“ допринесе за надграждането на управленския капацитет в дружеството, въвеждането на актуални информационни и комуникационни технологии и повсеместното използване във всички звена на компанията на ИКТ базирани софтуери, специализирани за управление на бизнес процесите.

Дейностите и по двата проекта, реализирани през 2018 г., са изпълнени предсрочно благодарение на добрата организация на работа и взаимодействие с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

/Снимка 1: Facebook Българска роза/

Културен афиш
Изтегли си късметче