Секции

23 May 2019 09:48

105 години отбелязва НЧ „Св.Св.Кирил и Методий -1914 година” в Баня

Нашето читалище носи името на Светите братя Кирил и Методий. През 2019 година отбелязваме 105 годишния му юбилей. Величието и светостта на читалището се състои в това, че даде на всички нас, онова, което през годините не разединява, а обединява. То не престана да бъде знак за идентичност на общността на гр.Баня, защото в нашата съвременност, белязана от глобализацията и непрекъснато смесване на култури, духовните и материалните ценности бяха запазени, и съхранени, а традициите предадени.

Сто и пет години, през които читалището се превърна в най-добрия учебник на житейското битие на града ни.

Самодейците, преминали през него, оставиха незаличими, светли дири в съзнанието ни. Достойно за почит и уважение е безкористното дело на всички, които и сега отделят от времето си, за да участват в благородното дело на читалището. Всички ние имаме задължения към този храм на българщината, който има история, която трябва да продължим и бъдеще, което трябва да осигурим!

Неразделна част от работата на читалището е и библиотеката към читалището, която се сдоби с 200 тома библиотечни единици на стойност 2567 лева, на което се зарадваха 301 читатели. Библиотекар -Таня Христова.

Българските народни танци са живата народна памет, която е запазила и съхранила в себе си - историята, културата и бита на българина. Българските народни танци са изключително красиво изкуство и се славим с уменията си като танцьори. Българските народни песни и танци са съхранили за поколенията българския бит и култура, история и душевност. Родолюбивият баненец, чрез своите изяви в читалището, през тези 105 години пишеше книгата, на своето духовно израстване и културни постижения.

40 години -Група за изворен фолклор - художествен ръководител -Иванка Близнакова , съществува от 1979 година, като група за Любителско художествено творчество към читалището. В репертоара изцяло е залегнал местния традиционен фолклор - пеене, танцуване, разказване, локална обредност. Групата е истински пазител и разпространител на багрите, ритмите и неповторимата красота на песните, танците, обичаите и костюмите от Средногорието.

През 2010 година Фолклорната група на гр.Баня представи Община Карлово в Националната програма "Живи човешки съкровища - България 2010" и се вписа като културен феномен в българската представителната листа. Номинацията "Живи човешки съкровища -България" е първото, най - голямо отличие на фолклорен състав от Община Карлово. Това е едно изключително признание и оценка за уникалността и стойността на неповторимата музикално -танцова традиционна практика от Карловско, които нареждат пролетните хора на песен и техните съвременни носители от гр.Баня до световните живи човешки съкровища. Многобройни са участията и наградите на групата от регионални, национални и международни празници, фестивали и конкурси.

40 години - Детска танцова формация „Зорница” - художествен ръководител -Мария Генчева, се представя с народни танци, от всички етнографски области в България и заедно с ГИФ и фолклорната група „Тракийка” представя местните фолклорни традиции – на Лазар и Великден. В годините много поколения се смениха, но групата остана в основата на всеки концерт, празник и фестивал, без да е прекъсвала своята дейност.

10 години -Детско -юношеска кукерска група - ръководител - Минко Чакръков, е със звание Представителен ансамбъл от ІІІ Преглед на ЦИОФФ за България. Участниците са от 5 до 21 годишна възраст. Създадена преди 10 години, след 20 годишно прекъсване на традицията, за да насърчава възстановява и поддържа кукерската традиция в гр.Баня. Групата е в основата за популяризиране автентичната култура на традиционните Старчовски игри в гр.Баня и отражението им в общото европейско културно пространство, чрез търсене на по-модерен начин за привличане на повече млади хора. Създаване на възможности за развитие потенциала на децата за изява в областта на кукерската и маскарадна обредност на гр.Баня. Участия и награди от престижните кукерски фестивали: „Сурва” Перник –Бронзова маска, залатен, сребърен, бронзов медал; Специални награди от детския етнофестивал „Децата на Балканите –с духовност в Европа” в Минерални бани –Хасково; „Кукове” –Раковски; Маскарадни игри –Попинци и др.

10 години – Фолклорен клуб „Тракийка” - художествен ръководител - Мария Генчева. Създаден през 2009 година, клубът бележи успехи в танцовото изкуство. Има зад себе си участия в местни празници, в селищата на община Карлово, в национални и международни фестивали. В националния фестивал "Хоро се вие" - гр.София 2011г., се класира на първо място –представяне на автентични хора, едно голямо признание за танцьорките.

Участниците са от 14 до 60 години, увличат все нови и нови почитатели и приятели от цялата страна и чужбина. През 2018 година групата взе участия в 30 събития -празници, конкурси и фестивали.

Юбилейно може да се похвалим с направения ремонт на покрива на централната част на читалището, ремонт на II етаж с ново обзавеждане. Всички тези постижения са благодарение на екипната работа на читалището с председател - Мария Митковска, читалищното настоятелство, кмета на гр.Баня –Стамен Гешев и Община Карлово, която е съпричастна с проблемите на нашето читалище!

Да ни са честити петте юбилея! Благодарим на всички, които помагат на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий -1914 година” –гр. Баня

Автор: Мария Христева-секретар на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий -1914 година” –гр. Баня

/Снимки: фейсбук Мария Христева/

Днес Ви питаме:

Купувате ли често готова храна?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Когато се влюбих в Око, разбрах: "Господи, това е различно от всичко, което ми се е случвало досега... То е повече от хит, повече от злато, повече от всичко.


Джон Ленън