Секции

27 May 2019 14:57

Община Карлово санкционира нарушители на забраната да се изхвърлят нерегламентирано строителни и растителни отпадъци

Общинската администрация в Карлово съобщава за зачестили случаи на недопустимо изхвърляне на керемиди, мазилка, вар, клони и други отпадъци в съдовете за смесен битов отпадък, както и в покрайнините на градовете и селата. Изхвърлянето на строителни и растителни отпадъци в контейнерите тип „бобър” и кофите нанася материални щети на съдовете.

От местната управа информират, че е поредният нарушител на забраната да се изхвърлят нерегламентирано строителни и растителни отпадъци, е санкциониран на 21.02.2019 г. и напомнят, че при нарушения на виновните лица ще бъде съставен акт в размер от 100 до 5 000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица в размер от 700 до 50 000 лева.

На територията на гр. Карлово са поставени контейнери тип „лодка“ – 4 куб. м, в тях гражданите могат да изхвърлят строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата си, като еднократното количество не може да надвишава 1 куб. м. Поставянето на „лодките“ е в съответствие с Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Карлово, като целта е да се предотврати нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци.

Ежедневно специализиран автомобил безплатно събира растителните отпадъци от градините и дворовете. За улеснението му е добре гражданите да ги оставят до бобрите и кофите за битов отпадък.

От местната администрация информират още, че за населените места на територията на Община Карлово жителите могат да се обърнат към кмета на съответното населеното място, който ще посочи определените за целта площадки и съдове.

При извършване на строително-монтажни дейности, от които се генерират големи количества строителни отпадъци (повече от 1 куб. м), е необходимо срещу заплащане да се заяви контейнер тип „лодка“ - след предварителна заявка на тел.: 0885453183, или да се потърсят услугите на други специализирани фирми.

Използването на нерегламентиран транспорт за извозване на строителни отпадъци създава предпоставка за нежелани замърсявания и образуване на сметища.

Днес Ви питаме:

Купувате ли често готова храна?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче