Секции

27 May 2019 14:08

Започна записването за участие в националния конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Песенна палитра“ - Карлово

Започна записването за участие в националния конкурс „Песенна палитра“, който през настоящата 2019 г. ще се проведе на 12, 13 и 14 юли в Карлово. Вече има над 20 записани деца за участие от страната, съобщи за КАРЛОВО.ТВ Анита Илиева – директор на конкурса, и допълни, че конкурсът има за цел да предостави сцена за изява на младите таланти на България, които и тази година в града на Левски ще пеят само на български език.

Националният конкурс за млади изпълнители на популярна песен се организира от СНЦ „Арт палитра“ и Община Карлово. Това е петото издание на конкурса, който е включен в Културния календар на Министерството на културата.

Ето регламента за участие:

I Участници

Право на участие в конкурса имат индивидуални изпълнители и вокални формации, разпределени по категории и възрастови групи както следва:

Индивидуалните изпълнители

I група – до 8 години

II група – от 9 до 10 години

III група – от 11 до 12 години

IV група – от 13 до 14 години

V група – от 15 до 18 години

Вокалните формации

I група – до 9 години

II група – от 10 до 13 години

III група – от 14 до 18 години

Забележка:

Максималният брой индивидуални участници във възрастова група е 30;

Възрастта на участниците се определя към датата на конкурса и за справка се представя документ, удостоверяващ това;

Възрастта при вокалните формации се определя от най-възрастния участник;

При записани за участие повече от четири камерни състава в група, се предвижда те да бъдат журирани отделно от големите вокални формации;

Всяка музикална школа може да бъде представена с не повече от трима индивидуални участници за всяка възрастова група;

В конкурса имат право на участие и децата от Карлово, селектирани предварително до трима във възрастова група;

В конкурса няма право на участие дете/младеж , чиито преподавател е член на оценяващата комисия;

В конкурса няма право на участие дете/младеж, което е носител на Голяма награда от предходно издание на конкурса;

II Репертоар и представяне

Всички участници в конкурса представят две песни на български език с времетраене до 8 минути;

Участниците от I възрастова група изпълняват двете си песни една след друга, подредени по дата на раждане- от най-малките до най-големите в групата;

Участниците от останалите групи изпълняват първата си песен по изтеглен чрез жребий ред, след това представят втората си песен по същия ред;

Вокалните формации изпълняват двете си песни една след друга;

Инструменталният съпровод на песните трябва да бъде изпратен на електронна поща заедно със заявката за участие;

Възможна е промяна на репертоара, но направена най-късно до 03.07.2019г;

Редът за явяване на сцена и програмата на конкурса ще бъдат изпратени на посочен от участника електронен адрес до 07.07.2019г. и публикуван на страницата ни във фейсбук

III Заявка

Заявки за участие по образец се приемат до 03.07.2019г. на email: pesenna_palitra@abv.bg или до запълване на обявените 30 места във всяка ъзрастова група;

Заявка за участие може да изтеглите от сайта на „Песенна палитра“ или от страницата ни във фейсбук; В срок от 7 дни, считано от датата на подаване на заявката, всеки участник следва да представи на организаторите по електронен път копие от документ, удостоверяващ платена такса за участие в конкурса;

Заявки за участие ще се приемат след 1.03.2019г.

IV Оценяване

Индивидуална оценъчна карта

Всеки член на жури поставя индивидуална оценка на двете изпълнения на участниците по определени критерии:

1. Точност на интониране- 20 точки

2. Художествено изпълнение- 30 точки

(звукоизвличане, фразировка, ритъм , стил, импровизация…)

3. Сценично присъствие и избор на репертоар- 10 точки

Максимален брой точки: 60 за всяко изпълнение.

След приключване на изпълнението на всеки участник данните от индивидуалните карти се въвеждат в електронна таблица и след минути всеки участник може да види в залата своята оценка. Окончателната оценка на участника в конкурса е сборна, средно аритметична, с точност до 0,01 от индивидуалните оценки на членовете на журито.

След приключване на всяка възрастова група и оповестяване на резултатите, журитетната комисия може да постави една точка на класиран участник, който дублира друг резултат, воден от принципа за по-добре комплексно представяне, с цел точно разпределение на наградите;

Разпределението на наградите става след заседание на журиращата комисия и организаторите;

Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане;

С протокола с окончателните оценки и класирането за всяка възрастова група ще може всеки лично да се запознае (по желание) в края на конкурсния ден, но официално ще бъдат обявени имената САМО на участниците, които са сред наградените;

Награждаването е на ГАЛАКОНЦЕРТА в неделя от 20 часа;

Резултати с индивидуалните си оценки (оценъчни карти), участниците могат да получат при предварително заявено желание, не по-късно от 7 дни след приключването на конкурса по електронен път.

V Жури

Участниците се оценяват от пет членно професионално жури в състав: Хайгашод Агасян- музикант, композитор ,певец; Светослав Лобошки- музикант , композитор, аранжор; Георги Янков- музикант,певец, вокален педагог; Милена Пеева- музикант,певец, вокален педагог; Вензи- поп, хип-хоп и R'n'B изпълнител;

Оценката на всяко изпълнение се проектира минути след представянето на участника;

Резултатите от класирането се обявяват непосредствено след приключването на всяка възрастова група;

Награждаването е на заключителния галаконцерт на 14 юли, в който ще вземат участие наградени участници в конкурса и гости ;

В неделя(14-ти): Среща-разговор на участници, ръководители, родители и жури;

В неделя(14-ти): Майсторски клас на Георги Янков с участници в конкурса и гости, на тема “Усъвършенстване на вокалното майсторство“. Акцентите ще са върху вокалната техника, артистично присъствие, избор на репертоар, работа с микрофон, подготовка за концерт, импровизация и интерпретация. Всеки, който желае да участва, е необходимо да отбележи това още при попълване на заявката за участие в конкурса.

Не се дължи допълнителна такса!

VI Награден фонд

Всички участници ще получат грамоти за участие и подаръци от спонсори и фирми партньори;

Във всяка възрастова категория при индивидуалните изпълнители ще бъдат присъдени: Гран при- Диплом и статуетка, Първо, Второ и Трето място, както и специални награди;

При вокалните формации ще бъде присъдена една награда Гран при за всички участници, както и Първо, Второ и Трето място в различните възрастови групи;

Награда за *НОВА БЪЛГАРСКА ПЕСЕН* от 500 лв;

Награда за вокален педагог;

Награда за най-малък участник;

Награди от фирми партньори;

Награждаването е на ГАЛАКОНЦЕРТА в неделя от 20 часа;

Комисията има право да не връчи някои от наградите, както и да присъди допълнителни такива;

*Забележка: За да участва в тази категория- “ Нова българска песен“, песента не трябва да издавана на диск и не е популяризирана по други фестивали и електронни медии ( видео каналите You Tube и Vbox 7, както и всякакъв вид социални мрежи не са електронни медии по силата на Закон за електронните съобщения и Закон за радиото и телевизията).При установяване на неверни или подвеждащи данни в заявката за участие, наградата се отнема.

VII Такса за участие

Такса за участие:

40 лв. за индивидуални изпълнители;

50 лв. за дуети, триа;

10 лв. за участници във вокални формации от 4 до 14 изпълнители;

5 лв. за групи с 15 и повече участници;

Таксата се заплаща само по банков път:

Банкова сметка: ЦКБ АД Клон Карлово, Сдружение „Арт палитра” IBAN: BG69 CECB 9790 10I0 2790 00

Задължително се изписва името на участника!

За издаване на фактура, молим заедно със заявката в писмен вид да предоставите следната информация: Име на физическо лице, организация, фирма; Идентификационен номер (Булстат) или ЕГН; Регистрационен номер по ЗДДС – ако има такъв; Адрес, МОЛ, Получател на фактурата.

В срок от 7 дни, считано от датата на подаване на заявката, всеки участник следва да представи на организаторите по електронен път копие от документ, удостоверяващ платена такса за участие в конкурса;

Таксите за участие не подлежат на връщане и се заплащат по банков път след 1.03.2019г

VIII Партньори

„Български музикални таланти“

Военен клуб- Карлово

ЕЦ“Интерлетера“

Участниците в конкурса ще могат да посетят безплатно Исторически музей в град Карлово, Национален музей „Васил Левски“, Туристически комплекс „Старинно Карлово“. По време на престоя си в града ще имате на разположение гидове- младежи, които с радост ще ви покажат забележителностите в Карлово и ще допринесат за удобството и комфорта ви!

Участници и ръководители ще ползват намаление в някои заведения –клуб „Дахат“, клуб “Бакарди“, р-нт “Карлово“, р-нт „Сачакъ, р-нт”Алмонд”

Участници и ръководители ще ползват намаление при настаняване в следните хотели: „Щерев”, „Делони”, „Алмонд”, „Ел парайсо”

IX Общи условия

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълнителите, с цел популяризиране, реклама и създаване на архив на конкурса;

Организаторите си запазват правото да променят регламента, като за това ще бъдат информирани всички записани за участие изпълнители;

Всеки участник носи отговорност за неуредени авторски права на изпълняваното произведение;

Организаторите не носят отговорност за злополуки по време на пребиваване на участниците в конкурса;

X Заключителни разпоредби

Всеки участник до 16 и до 18 години е задължително да попълни "Декларация за съгласие за обработка на лични данни".

Разходите за транспорт, храна и нощувки са за сметка на участниците;

С подаването на заявката, участниците се съгласяват с условията на настоящия Регламент

За контакти

Email: pesenna_palitra@abv.bg

Директор на конкурса:

Анита Илиева- 0898 746526

Днес Ви питаме:

Купувате ли често готова храна?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Сексапилът е начин на мислене - удобен начин на живот. То е да обичаш себе си, дори в най-отблъскващите моменти.


Холи Бери