Секции

10 August 2020 11:00

Бизнесцентър-Карлово успешно реализира проект „Предприемачеството - гаранция за участие в пазара на труда”

Сдружение с нестопанска цел „Бизнесцентър-Карлово“ работи успешно по реализирането на проект „Предприемачеството - гаранция за участие в пазара на труда” от първи септември 2018 г. Изпълнението на проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Министерството на труда и социалната политика, съобщи за Карлово.тв Мария Топчийска – председател на Управителния съвет. Общата стойност на проекта е 137 566 лв. безвъзмездна финансова помощ в т.ч.: 116 931 лв. европейско съфинансиране и 20 634 лв. национално съфинансиране. Срокът за осъществяването е 15 месеца и краят на проекта е 1 декември 2019 г.

Целевата група, която обхваща проектът, е от 100 безработни, неактивни и заети лица на възраст до 29 години и над тази възраст в т.ч. - 30 младежи до 29 години влючително, 40 безработни лица над 29 години и 30 работещи.

Според проекта, разработен от Мария Топчийска, се цели увеличаване на общото равнище за заетост в икономиката, чрез подкрепа на безработни и заети хора от областите Пловдив и Пазарджик. Затова желаещите, които имат идеи да започнат свой бизнес се включват в специализирани обучения и консултации за повишаване на предприемаческите знания и умения. По време на обучението те имат възможност за разработване и финансиране на бизнес планове, с цел насърчаване стартирането и управлението на свой бизнес чрез самонаемане. Професионалното обучение е 100 часа – теория и практика, след което се полага изпит. То е в групи по 5 човека, а консултациите, от 40 часа, са индивидуални за всеки кандидат. Обучението и консултациите са безплатни за целевата група. Успешно преминалите обучението получават удостоверение за част от професия – „Сътрудник в малък и среден бизнес“. До 4 месеца след излизане от подготовката им предприемачите трябва да стартират собствен бизнес. В програмата за обучение и консултации могат да се включат хора с идея за бизнес, които са безработни и неактивни на пазара на труда, или работещи. Те трябва да нямат фирма, макар и недействаща, да не са регистрирани като земеделски производители и да не са занаятчии, поясни Мария Топчийска.

Над 40 човека са преминали специализирани обучения и консултации. Има и мотивирани предприемачи, които са стартирали собсвен бизнес. Целта е те да се развият и утвърдят като устойчив модел. Информационните и мотивационни срещи по набирането на желаещи от общините Карлово, Сопот и Хисар както и от други общини на териториятана областите Пловдив и Пазарджик продължават.

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Тези, които са достатъчно луди да мислят, че могат да променят света, са тези, които го правят.


Стив Джобс