Секции

26 May 2020 01:03

Община Карлово ще осигури патронажна грижа за 140 човека

Карлово е една от трийсетте общини в страната с нови одобрени проекти за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Така местната управа започва реализацията на поредния социален проект. Той е пилотен и за първи път такъв тип социална дейност се финансира с европейски пари.

Социалният заместник-министър Зорница Русинова подписа със заместник-кметът Антон Минев договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в началото на месец май. Общият размер на средствата е 348 956, 96 лева, които са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целите на проекта са да бъде подобрен достъпът до мобилни, интегрирани здравно-социални услуги, да бъде оказана психологическа подкрепа и постигане на социално включване на възрастните хора и лицата с увреждания.

140 човека от община Карлово ще получат предвидените по проекта здравни и социални услуги и консултации. Целевите групи, които са включени са хора над 18-годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване, също и лица с увреждания и техните семейства.

Изпълнението на проекта „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в община Карлово“ стартира на 1 юни и изпълнението му ще продължи 16 месеца. През първите четири месеца ще бъде сформиран екип за реалната работа и подбрани потребители, които ще получат здравно-социални услуги през следващите 12 месеца.

/По информация и снимка1 на Община Карлово/

Днес Ви питаме:

През 2020 година може ли да няма тежки ПТП-та?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче