Секции

26 May 2020 20:53

Засилено полицейско присъствие и проверки в някои карловски села

С цел обезпечаване на обществения ред и сигурността в община Карлово, както и с оглед на борбата срещу престъпността и противообществените прояви, бе издадена заповед от кмета д-р Емил Кабаиванов в началото на седмицата.

Тя изисква пътните превозни средства с животинска тяга да се допускат за движение при стриктно спазване на изискванията от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово.

Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска тяга от 1 май до 30 септември във времето от 20:00ч. до 7:00ч. и от 1 октомври до 30 април – от 17:00ч. до 7:00ч.

Заповедта на кмета на община Карлово изисква и да се засили полицейското присъствие, проверките и патрулирането на длъжностни лица на територията на селата Розино, Христо Даново, Кърнаре, Слатина, Столетово и Певците с цел осигуряване на обществения ред и превенция срещу извършване на противообществени прояви и престъпления от общ характер.

Заповедта е връчена на началника на РУ - Карлово за сведение и изпълнение, а организацията и контрола по изпълнението на заповедта ще извършва заместник-кметът Антон Минев.

Днес Ви питаме:

През 2020 година може ли да няма тежки ПТП-та?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче