Секции

05 March 2021 05:44

Съветниците приеха годишните отчети на карловската болница и Медицински център I (видео)

Карловските общински съветници приеха годишните финансови отчети за 2018 година на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, „Медицински център 1 Карлово“ ЕООД и „Общински стол“ ЕООД на редовното си заседание днес.


Управителят д-р Христо Пелев посочи, че просрочените задължения на карловската болница са 84 хиляди лева, основно от които са средства за консумативи.


Според оповестеното от управителя д-р Атанас Юнаков останалите задължения на Медицински център I към МБАЛ „Д-р Киро Попов“ са 128 хил.лв. и тяхното изплащане върви поетапно. Реализираните приходи на Центъра са близо 470 хиляди лева за 2018 година, като увеличението им в сравнение с 2017 година е 56 хиляди лева. Председателят на групата съветници от БСП Манол Манолов постави въпроса към д-р Юнаков дали е имало отчитане на талони за ренген през частен ренгенов център. Отговорът на управителя на Медицински център I бе, че такова отчитане има за период от три месеца. По предложение на председателя на Общинския съвет Теодор Шойлеков тази информация ще бъде обсъдена в Комисията по здравеопазване.


По думите на управителя Пенка Колева Общинският стол има печалба от 3000 лева за 2018 година, старите задължения към НАП са 17 хил. лева и няма неизплатени заплати.


Съветниците приеха годишните финансови отчети и на 23 читалища, които функционират на територията на община Карлово.


По предложение на кмета д-р Емил Кабаиванов местният парламент гласува Общината да придобие безвъзмездно право на собственост на къща „Белия двор“, която е част от ТК „Старинно Карлово“ и е управлявана към момента като публична държавна собственост. Целта е Общината да има възможност да кандидатства за финансиране на обекта и неговата дейност с проекти по европейски програми. „Белия двор“ е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата.


По информация на кмета д-р Кабаиванов камерите, необходими за 24-часово наблюдение на площад „Васил Левски“, вече са монтирани. Те са три на брой. Поставянето им се е наложило след многократни жалби и сигнали до Общината и Полицията на граждани за посегателства и проблеми на място.


По предложение на председателя Теодор Шойлеков съветниците приеха да бъде удължен срокът за работата на временната комисия за проучване състоянието на „Карловогаз“ с още три месеца.


В началото на заседанието общинският съветник Манол Манолов постави питане относно документацията, която се намира в общинската администрация за проектирането и изграждането на газопреносната мрежа на Карлово, а общинската съветничка Стоянка Кръстева зададе въпрос за достъпа на жители на кв.“Сушица“ до местността „Старите лозя“.


Общо 48 докладни записки разгледоха съветниците. Те гласуваха да бъдат извършени вътрешни компенсирани промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на община Карлово за 2019 година и актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче