Секции

09 August 2020 17:13

Фискалният съвет на България ще има изнесено заседание в Сопот

Община Сопот ще е домакин на изнесено заседание на Фискалния съвет на Република България, което ще се проведе на 10 юни 2019 г., понеделник от 10.30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов" – Сопот.

Сесията на Фискалния съвет ще се проведе с участието на Деян Дойнов - кмет на община Сопот, и Николай Новаков - заместник-кмет.

Изборът на Сопот за първото изнесено заседание на Фискалния резерв не е случаен. Как експертите от Фискалния съвет оценяват работата на местната администрация ще се разбере по време на събитието.

Фискалният съвет е независим орган, който се занимава с наблюдение и анализ на бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси и повишаване качеството на официалните макроикономически и бюджетни прогнози чрез извършване на безпристрастна оценка, основана на обективни критерии, както и повишаване на прозрачността и информираността на обществото за фискалното управление на страната.

Основната функция на Фискалният съвет е наблюдаването на спазването на числовите фискални правила, определени в Закона за публичните финанси и отнасящи се за Сектор „Държавно управление" и консолидираната фискална програма. Съветът изготвя становища относно пролетната и есенната макроикономически прогнози на министъра на финансите, основаната на тях средносрочна бюджетна прогноза и на законопроекта за държавния бюджет, както и по законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

В своята дейност Фискалният съвет се ръководи от принципите на независимост и публичност, обективност и прозрачност, равнопоставеност на всички негови членове.

Фискалният съвет се ръководи от проф. д-р Борис Грозданов в качеството му на председател. Членове на съвета са още доц. д-р Григорий Вазов, Дора Андреева, Любомир Дацов и Юнал Тасим.

Културен афиш
Изтегли си късметче