Секции

17 September 2019 01:41

Протесните действия на калоферските животновъди са неоснователни, смята директорът на НП„Централен Балкан“ инж. Генчо Илиев

За кратко жители на Калофер блокираха Подбалканския път София – Бургас. Организатор на протеста е Сдружение „Калоферски животновъди“. Като причина се посочва, че Национален парк "Централен Балкан" неправомерно стопанисва частни, църковни и общински имоти, които не могат да се използват от фермерите. Според председателя на Сдружението Тодор Диклиев местните животновъди от години нямат достъп до високопланински пасища в Балкана.

В пресъобщение на ръководството Национален парк „Централен Балкан“ се казва, че днешните протестни действия, инициирани от Сдружение „Калоферски стопани“, са напълно неоснователни. Според инж. Генчо Илиев – директор на Парка, проблемът с ползването на земите произтича от това, че собствеността върху земеделските имоти е възстановена в нарушение на действащото законодателство. Не се спазен чл. 24, ал. 3 от действащия в периода на процеса за възстановяване на собствеността върху земеделските земи Закон за собствеността и ползването на земеделските, който постановява, че: „Не се възстановяват правата на собственици върху земеделски земи, включени в резервати, определени по реда на Закона за защита на природата, както и другите защитени природни територии с национално и международно природоохранно значение“.

Илиев подчертава, че частни имоти в Националния парк не може да има съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Р България, чл. 8, ал. 1 от Закона за защитените територии, както и на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за държавната собственост, които постановяват, че имотите, попадащи в границите на тази категория защитени територии – национални паркове, са изключителна държавна собственост. „Централен Балкан” е създаден през 1991г. и е определен като защитен природен обект от международно и национално значение със заповед на министъра на околната среда от 1993г.

По отношение на ползването за паша на територията на НП „Централен Балкан“ ръководството уточнява, че съгласно Плана за управление, частта от землище Калофер в парка е 7311.464 ха. От тях 3291.862 ха са в резерват „Джендема“, 835.115 ха в зона „Ограничено човешко въздействие“. В тези зони съгласно Закона за защитените територии, пашата е забранена. Безлесните местообитания годни за паша са около половината, а останалите са с храстова и полухрастова растителност. През миналата година на животновъдите от Калофер са предоставени за ползване 2156.45 ха. или почти 100% от наличната пасищна площ в землището на Калофер в НП ЦБ.

За решаване на създадения проблем, свързан с извършеното възстановяване и придобиване на собственост от физически и юридически лица върху имоти в границите на защитената територия, е създадена междуведомствена работна група с представители на МОСВ, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Прекатегоризиране на практика би означавало нарушаване целостта на територията и понижаване на природозащитния й статут. Искането за прекатегоризиране не е съобразено с общите интереси на всички заинтересовани страни на местно ниво. Не е отчетено мнението на голяма част от хората, които биха били засегнати от промяната на статута на част от Националния парк – коментират от „Централен Балкан“.

Днес Ви питаме:

Готови ли сте за новата учебна година?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Щастието не е конкретна дестинация, а насока. Да си щастлив, означава да си в тази насока, която те кара да бъдеш щастлив.


Хорхе Букай