Секции

20 October 2019 08:47

Карловският исторически музей получи като дарения ценни издания

Исторически музей - Карлово получи като дарения ценни издания на Асоциация на сухопътните войски на България, НВИМ и Фондация Българско военноисторическо наследство. Това са Алманах на сухопътните войски на България. Българска пехота, книга 3 и 4, С, 2017 г. и История на сухопътните войски на България, том 3, С, 2019 г., издание на Асоциация на сухопътните войски на България, Военна академия „Г.С. Раковски“ и Фондация Българско военно историческо наследство. Луксозният каталог от изложбата на г-н Тошо Пейков през 2018 г. „Епопея за български опълченци“ също вече е притежание на колекцията от ценни издания в музея. Стойко Загорчев дари за музейната библиотека рядкото засега в България издание „Събитията в България 1876-1878 г. през погледа на папският ватикански вестник “Осерваторе Романо“, първа и втора книга, Рим, 2019 г., автори Йорданка Минева и Теодор Тодоров. Томовете съдържат анализи на историческите източници извадки от печатния орган на папство Ватикана за лятото на 1876 г. и отзивите на европейската преса и общественост от кланетата в България по време на Априлското въстание, примери за дипломатически мисии и статии от българския периодичен печат за въстанието от 1876 г. и как в чужбина схващат нашето робство по смисъла на представените документи и литература, общественото мнение в Италия, в Европа и нагласите на Ватикана покрай събитията от 1876 г, съобразно отразените материали и други интересни анализи на авторите. Книгите са достъпни и са на разположение на всички, които проявяват интерес към разглежданите теми

Също за музейния фонд семейство Иванови от Карлово дариха отлично съхранени тъкани.

/По информация и снимки: Исторически музей-Карлово/

Днес Ви питаме:

Ще приготвяте ли зимнина?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче