Секции

27 January 2020 17:43

Утвърден е годишният план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“

Със Заповед на директора на НП „Централен Балкан“ е утвърден годишният план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Целта на плана е да регулира и администрира ползването им в защитената територията, при което да не се допуска увреждане на природните местообитания и видове, където се извършва събирането, като се създадат предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението.

Определени са местата и площите за събиране; вид на ресурсите, които могат да се събират; количества, период и начин на събиране; процедура за издаване на позволителни/разрешителни за събиране като стопанска дейност и начинът за извършване на контрол на терен на ползвателите.

Днес Ви питаме:

През 2020 година може ли да няма тежки ПТП-та?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче