Секции

13 August 2020 19:32

Община Карлово предприе мерки във връзка с болестта Африканска чума по свинете

На 26.07.2019 г. в гр. Карлово се проведе информационна среща с лектори от Българска агенция за безопасност на храните.

На срещата присъстваха: д-р Атанасова – главен инспектор БАБХ, д-р Джамбов – главен инспектор БАБХ, кметове на населени места от община Карлово и граждани.

Д-р Атанасова запозна присъстващите със симптомите на болестта Африканска чума по свинете /АЧС/, начините за предаване, епидемиология, източници на вируса, проявление, диагностика и начините за превенция и контрол.

Кметовете на населените места изказаха безпокойство от проблема с трудното идентифициране на животните.

Лекторите информираха присъстващите за следното:

Опасността от заболяването, мерки за биосигорност, риска и начините за разпространение на болестта;

. Незабавно да се информира на официален ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, изменение от нормалния вид на вътрешни органи при първична обработка на отстреляни диви свине;

Предоставяне на проби от диви свине. След първична обработка на отстреляна дива свиня, да се извърши обезвреждане чрез загробване или изгаряне на кожите, червата и други странични и отпадни продукти;

При констатиране на отклонение в здравословното състояние на свине, или смъртност, да уведомят кмета на населеното място и ОВС Карлово – официален ветеринарен лекар – д-р Атанасова /тел. 0884546200/;

Това е третата среща, която Община Карлово провежда във връзка с болестта Африканска чума по свинете. На 17.07.2019 г. в гр. Карлово се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия, на което се взеха следните решения:

Да бъдат информирани кметовете на населените места от Община Карлово с епизоотичната обстановка и да се разпореди кметовете на населените места, да:

Информират местното население и най-вече лицата отглеждащи свине, за опасността от заболяването, мерки за биосигурност, риска и начините за разпространение на болестта.

Да актуализират списъците на броя и собствениците на домашни свине.

Да направят предложения за терени за обезвреждане на животински продукти и терени за загробване на умрели и принудително убити животни.

Звено “Инспекторат” към Община Карлово да извършва контрол на пазарите на територията на Община Карлово за нерегламентирани продажби на животни и животински продукти. На 18.07.2019 г. се проведе повторно заседание на Общинската епизоотична комисия в разширен състав, на която присъства д-р Камен Янков – Директор на ОДБХ Пловдив.

/Информация: Община Карлово/

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче