Секции

02 June 2020 08:34

Свободни работни места, обявени от Бюрото по труда в Карлово

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.08.2019 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 технолог -конструктор– висше, машиностроене, английски език, SolidWorks

2 учител, детска градина

1 склададжия, висше образование, кат. С

1 длъжностно лице по защита на лични данни – по чл. 38 от ЗХУ

1 инженер, енергетик- АЕ, компютърни умения

1 инженер, механик- АЕ, компютърни умения

1 инженер, конструктор – спец. Машиностоене, АЕ, компютърни умения

1 инженер , конструктор – спец. Машиносроене, АЕ, компютърни умение , 3 D конструиране , SolidWorks

4 медицинска сестра

1 психолог

10 технолог-висше спец. Химия, 3 год. трудов стаж

10 технолог – висше спец. Машиностроене , 3 год. трудов стаж

10 инженер –конструктор –висше спец. Машиностроене , 3 год. трудов стаж

1 лектор по технологии и предприемачество 138 часа

1 лектор по география и икономика -174 аса

1 учител по биология и здравно образование- лектор

1 лектор по изобразително изкуство 190 часа, начална компютърна грамотност

1 учител по физическо възпитание и спорт

1 учител по информационни технологии -4 часа

1 учител по горско стопанство и други дисциплини по спец. Горско стопанство

1 учител по български език и литература- 3 часа

1 учител по философия – 3 часа

1 учител по музика – 8-10 клас , 90 часа лекторски , 2 часа

1 учител по изобразително изкуство – 90 часа , 2 часа

1 учител , теоретично обучение

1 учител по АЕ

1 учител по изобразително изкуство – 108 часа

1 учител по музика – 108 часа

2 учител , детска градина

1 учител , общообразователен предмет 5- 7 клас

1 учител по АЕ

1 учител, детска градина

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

2 шофьор, лекотоварен автомобил

1 машинен оператор, шиене – по чл.38 от ЗХУ

2 оператор, пещи за топене на метал

3 почиствач- шмиргелист отливки

4 обслужващ работник, промишлено производство

2 механик, промишлено оборудване

1 електромонтьор

2 машинен оператор маталорежищи машини

2 техник, механик автоматизация

4 оператор, валцова машина

4 манипулант , валцова машина

10 машинен оператор, шиене

2 работник, огъващи машини/ шлосер

2 електротехник

10 патронажен работник

1 общ работник в склад с технически умения

1 сервитьор

1 камериерк/ка

1 готвач

11 охрана

1 работник преработка на мляко

1 бояджия, мокро боядисване

2 заварчик

2 монтажник на метални конструкции

2 шлосер

1 отчетник, уреждане на застраховки

1 отчетник, застрахователни премии

1 общ работник

1 помощник, възпитател

2 оператор на бензиностанция

3 работник, поддържане на жп път и съоръжения

1 продавач- онлайн търговия

/Снимка: интернет/

Днес Ви питаме:

През 2020 година може ли да няма тежки ПТП-та?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче